Comfortabel, veilig en zoveel mogelijk zelfstandig thuis wonen...

Lees meer

Nieuwsberichten

Nieuw zorgbedrijf NAAST-ZCN bundelt krachten in markt van zorg op afstand 04-08-2022

Nieuw zorgbedrijf NAAST-ZCN bundelt krachten in markt van zorg op afstand

Vandaag, 1 augustus, zijn Zorgcentrale Noord (ZCN) met locaties in Beilen en Veldhoven en NAAST in Varsseveld samen verdergegaan, voorlopig onder de naam NAAST-ZCN. Met de fusie bundelen beide zorgcentrales hun krachten in de markt van zorg op afstand. ZCN en NAAST, die tot vandaag nog onderdeel waren van respectievelijk zorgconcerns Espria en Sensire, werken als één digitaal zorgbedrijf toe naar een nog steviger medisch servicecentrum. Met daarin alle ruimte om te innoveren en dienstverlening te vernieuwen en uit te breiden. Voor de medewerkers blijft de werkgelegenheid behouden op de locaties in Beilen, Veldhoven en Varsseveld.
Lees meer >

Startup wint ActiZ-WDTM Innovatieprijs 20-06-2022

Startup wint ActiZ-WDTM Innovatieprijs

Slim inzetten van schaars personeel

Drie maanden begeleiding van een professional team van innovators en experts. Die prijs stond op het spel tijdens de pitchcompetitie van ActiZ en WDTM op de Zorg & ICT Beurs. Vijf startups presenteerden hun innovatieve technologie voor de ouderen- en thuiszorg. Een vakkundige jury koos uit hen één winnaar: TONOS care. ‘Voor de zorg heeft deze techniek een echte meerwaarde.’

Lees meer >

Gezocht: startups met innovatieve oplossingen voor de thuis- en ouderenzorg 16-06-2022

Gezocht: startups met innovatieve oplossingen voor de thuis- en ouderenzorg

Pitch jouw idee voor en maak kans op de ActiZ-WDTM Innovatieprijs!

ActiZ en vereniging voor zorgtechnologie WDTM willen startups stimuleren die de zorgvernieuwing in de thuis- en ouderenzorg kunnen versnellen. Daarom organiseren de partijen een pitch-competitie voor startups: ‘Digitaal Cruciaal’. Het evenement vindt plaats op donderdag 16 juni op de Zorg & ICT Beurs. De winnaar ontvangt de ActiZ-WDTM Innovatieprijs en kan drie maanden gebruik maken van de ervaring en het netwerk van een professioneel begeleidingsteam.
Om klaar te zijn voor de toekomst, is het cruciaal dat de thuis- en ouderenzorg verder innoveren. Die innovatie vindt nu al plaats, maar niet op de snelheid en de schaal die nodig is. Daarom roepen ActiZ en WDTM innovatieve startups op om de zorgvernieuwing in de thuis- en ouderenzorg te helpen versnellen.
Lees meer >

WDTM, waar mensen, zorg en (ICT-)technologie samenkomen, is de belangenvereniging op het gebied van zorg- en woontechnologie en zorginnovatie.

WDTM laat samenwerkende organisaties als keten excelleren met als doel mensen met een ondersteuningsbehoefte te faciliteren in hun zelfstandigheid, zelfredzaamheid en de kwaliteit van hun leven te optimaliseren. Altijd en overal. Om dit te realiseren, staan digitale zorg (e-health) en het borgen van integrale kwaliteit in de zorgketen hoog op de agenda van WDTM. WDTM werkt samen met de brancheorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl en kennisorganisatie Vilans om zorginnovatie te stimuleren en de opschaling ervan te versnellen. Uiteraard onderhoudt WDTM hiertoe ook banden met alle relevante organisaties in het zorgdomein. Hiernaast is WDTM de schemabeheerder van de WDTM Ketenkeurmerken voor Personenalarmering en Toegang tot zorgwoningen.

Door de toenemende vergrijzing zal het aantal mensen met een ondersteunings- en zorgvraag de komende jaren fors gaat toenemen. Door de vergrijzing ontstaat tevens een tekort aan zorgpersoneel dat aan een de groeiende vraag moet voldoen. Ook worden er toenemende tekorten aan mantelzorgers verwacht. Kortom: De druk op de gezondheidszorg in Nederland wordt hierdoor heel hoog. Het overheidsbeleid is erop gericht om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en mensen na een opname in een ziekenhuis of een andere zorginstelling weer zo snel mogelijk naar hun eigen omgeving te doen terugkeren. De inzet van innovatieve zorgtechnologie en de digitalisering van zorg zijn hierin van grote toegevoegde waarde.

WDTM streeft ernaar om een bijdrage te leveren om bovenstaande problematiek, waar mogelijk en zo goed als mogelijk, het hoofd te helpen bieden. Enerzijds door mensen met een ondersteunings- en/of zorgvraag te helpen om zo goed en zelfstandig mogelijk te functioneren, dan wel om hun welzijn te optimaliseren. Hierbij is zelfregie het uitgangspunt. En anderzijds door oplossingen te leveren die het zorgproces en de zorgmedewerkers en mantelzorgers efficiënter en effectiever laten functioneren. De zorgmedewerkers en de mantelzorgers moeten zoveel mogelijk worden ontzorgd en in staat worden gesteld om zich op hun kerntaken te kunnen concentreren. Ook hier dient zelfregie zoveel mogelijk het uitgangspunt te zijn. Vanzelfsprekend geldt hierbij dat de juiste ondersteuning of zorg op de juiste plek wordt geleverd.

Om voorgaande te realiseren, dienen de functionele oplossingen indien relevant:

  • Veilig en betrouwbaar in gebruik te zijn;
  • Te voldoen aan relevante kwaliteitseisen (CE markering, ISO en NEN-normen, keurmerken, etc.) en wet- en regelgeving;
  • Te voldoen aan de AVG en daarmee samenhangende normen en regelgeving;
  • Optimale beschikbaarheid (up-time) te bieden, passend bij de impact van de toepassing;
  • Voor intra- en extra-murale toepassing zoveel mogelijk uitwisselbaar te zijn;
  • Interoperabel te zijn: aan te sluiten bij erkende standaarden en normen ten einde integratie met andere oplossingen en systemen zo eenvoudig mogelijk te maken zonder dat er verlies aan (kwaliteit van) data plaatsvindt (en vendor lock-in voorkomen wordt);
  • Aan te sluiten op het afsprakenstelsel van MedMij;
  • De uitgangspunten van data gedreven zorg te ondersteunen;
  • Gegarandeerde data-continuiteit te bieden;
  • Duurzaam ontwikkeld en inzetbaar te zijn.

Onze leden

Made by ifthen