Comfortabel, veilig en zoveel mogelijk zelfstandig thuis wonen...

Lees meer

Nieuwsberichten

Sustainability and Crises – Challenges and Innovation for Gerontechnology 26-06-2024

Sustainability and Crises – Challenges and Innovation for Gerontechnology

Kom ook naar de 14e World Conference of Gerontechnology (ISG 2024) in Frankfurt am Main, Duitsland!
  Datum: 2-4 september 2024
Locatie: Frankfurt am Main, Duitsland
Omarm de toekomst van ouder worden
Lees meer >

Niuwe editie Health Innovation School Utrecht 2024/2025 27-05-2024

Niuwe editie Health Innovation School Utrecht 2024/2025

Ben jij klaar om de toekomst van zorg en welzijn vorm te geven?
Stap uit je comfortzone en omarm de kracht van innovatie met de Health Innovation School Utrecht!

Lees meer >

Overname Enovation door Legrand Care 23-04-2024

Overname Enovation door Legrand Care

Rotterdam, 23 april 2024 Vanochtend heeft Legrand Care de geplande overname van Enovation aangekondigd. Legrand Care is een toonaangevend bedrijf dat innovatieve gekoppelde oplossingen ontwikkelt voor de gezondheids- en sociale zorg. De afgelopen jaren heeft Enovation met haar platform voor digitale zorg en samenwerking succesvol een leidende positie in de gezondheidszorg bereikt en is hiermee een van de weinige softwareleveranciers die een breed spectrum van het zorgecosysteem bestrijkt in Noordwest-Europa.
Lees meer >

WDTM, waar mensen, zorg en (ICT-)technologie samenkomen, is de belangenvereniging op het gebied van zorg- en woontechnologie en zorginnovatie.

WDTM laat samenwerkende organisaties als keten excelleren met als doel mensen met een ondersteuningsbehoefte te faciliteren in hun zelfstandigheid, zelfredzaamheid en de kwaliteit van hun leven te optimaliseren. Altijd en overal. Om dit te realiseren, staan digitale zorg (e-health) en het borgen van integrale kwaliteit in de zorgketen hoog op de agenda van WDTM. WDTM werkt samen met de brancheorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl en kennisorganisatie Vilans om zorginnovatie te stimuleren en de opschaling ervan te versnellen. Uiteraard onderhoudt WDTM hiertoe ook banden met alle relevante organisaties in het zorgdomein. Hiernaast is WDTM de schemabeheerder van de WDTM Ketenkeurmerken voor Personenalarmering en Toegang tot zorgwoningen.

Door de toenemende vergrijzing zal het aantal mensen met een ondersteunings- en zorgvraag de komende jaren fors gaat toenemen. Door de vergrijzing ontstaat tevens een tekort aan zorgpersoneel dat aan een de groeiende vraag moet voldoen. Ook worden er toenemende tekorten aan mantelzorgers verwacht. Kortom: De druk op de gezondheidszorg in Nederland wordt hierdoor heel hoog. Het overheidsbeleid is erop gericht om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en mensen na een opname in een ziekenhuis of een andere zorginstelling weer zo snel mogelijk naar hun eigen omgeving te doen terugkeren. De inzet van innovatieve zorgtechnologie en de digitalisering van zorg zijn hierin van grote toegevoegde waarde.

WDTM streeft ernaar om een bijdrage te leveren om bovenstaande problematiek, waar mogelijk en zo goed als mogelijk, het hoofd te helpen bieden. Enerzijds door mensen met een ondersteunings- en/of zorgvraag te helpen om zo goed en zelfstandig mogelijk te functioneren, dan wel om hun welzijn te optimaliseren. Hierbij is zelfregie het uitgangspunt. En anderzijds door oplossingen te leveren die het zorgproces en de zorgmedewerkers en mantelzorgers efficiënter en effectiever laten functioneren. De zorgmedewerkers en de mantelzorgers moeten zoveel mogelijk worden ontzorgd en in staat worden gesteld om zich op hun kerntaken te kunnen concentreren. Ook hier dient zelfregie zoveel mogelijk het uitgangspunt te zijn. Vanzelfsprekend geldt hierbij dat de juiste ondersteuning of zorg op de juiste plek wordt geleverd.

Om voorgaande te realiseren, dienen de functionele oplossingen indien relevant:

  • Veilig en betrouwbaar in gebruik te zijn;
  • Te voldoen aan relevante kwaliteitseisen (CE markering, ISO en NEN-normen, keurmerken, etc.) en wet- en regelgeving;
  • Te voldoen aan de AVG en daarmee samenhangende normen en regelgeving;
  • Optimale beschikbaarheid (up-time) te bieden, passend bij de impact van de toepassing;
  • Voor intra- en extra-murale toepassing zoveel mogelijk uitwisselbaar te zijn;
  • Interoperabel te zijn: aan te sluiten bij erkende standaarden en normen ten einde integratie met andere oplossingen en systemen zo eenvoudig mogelijk te maken zonder dat er verlies aan (kwaliteit van) data plaatsvindt (en vendor lock-in voorkomen wordt);
  • Aan te sluiten op het afsprakenstelsel van MedMij;
  • De uitgangspunten van data gedreven zorg te ondersteunen;
  • Gegarandeerde data-continuiteit te bieden;
  • Duurzaam ontwikkeld en inzetbaar te zijn.

Onze leden

Made by ifthen