Comfortabel, veilig en zoveel mogelijk zelfstandig thuis wonen...

Lees meer

Nieuwsberichten

Gezocht: startups met innovatieve oplossingen voor de ouderen-en gehandicaptenzorg 11-04-2024

Gezocht: startups met innovatieve oplossingen voor de ouderen-en gehandicaptenzorg

Pitch jouw idee voor en maak kans op de ActiZ-VGN-WDTM Innovatieprijs! ActiZ, VGN en vereniging voor zorgtechnologie WDTM willen startups stimuleren die de zorgvernieuwing in de langdurige zorg kunnen versnellen. Daarom organiseren zij ook dit jaar een pitch-competitie voor veelbelovende startups. De beweging Anders Werken in de Zorg ondersteunt dit initiatief. De finale vindt plaats op donderdag 11 april op het hoofdpodium van de Zorg & ICT Beurs. De winnaar ontvangt de ActiZ-VGN-WDTM Innovatieprijs en kan drie maanden gebruik maken van de ervaring en het netwerk van een professioneel begeleidingsteam.
Lees meer >

SKG-IKOB actualiseert norm voor Slimme Toegangsoplossingen 22-01-2024

SKG-IKOB actualiseert norm voor Slimme Toegangsoplossingen

SKG-IKOB heeft de Aanvullende Eisen – de AE 3104 - voor producten uit de categorieën Elektromechanische en Elektrische producten geactualiseerd. Hiermee zijn er naast de fysieke eisen waar slimme sleutelkastjes en slimme sloten al aan moeten voldoen,  geactualiseerde eisen beschikbaar die de veiligheid en betrouwbaarheid vaststellen van het ‘slimme deel’ van deze toegangsoplossingen.

Lees meer >

Slimme Zorg Estafette: Aan de slag met het lespakket over (technologische) hulpmiddelen 22-01-2024

Slimme Zorg Estafette: Aan de slag met het lespakket over (technologische) hulpmiddelen

O N L I N E
 
Woensdag 31 januari 2024 van 16.00 uur tot 16.45 uur

In een tijd waarin de vergrijzing toeneemt en het aantal zorgprofessionals afneemt, is het belangrijk dat docenten hun studenten voorbereiden op de zorg van morgen. Technologie speelt hierbij een cruciale rol, in het ondersteunen van zorg en het bevorderen van zelfredzaamheid. 
Daarom presenteren wij met trots het lespakket 'Aan de slag met (technologische) hulpmiddelen', ontwikkeld in samenwerking 
tussen Vilans en het Deltion College.
 

WDTM, waar mensen, zorg en (ICT-)technologie samenkomen, is de belangenvereniging op het gebied van zorg- en woontechnologie en zorginnovatie.

WDTM laat samenwerkende organisaties als keten excelleren met als doel mensen met een ondersteuningsbehoefte te faciliteren in hun zelfstandigheid, zelfredzaamheid en de kwaliteit van hun leven te optimaliseren. Altijd en overal. Om dit te realiseren, staan digitale zorg (e-health) en het borgen van integrale kwaliteit in de zorgketen hoog op de agenda van WDTM. WDTM werkt samen met de brancheorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl en kennisorganisatie Vilans om zorginnovatie te stimuleren en de opschaling ervan te versnellen. Uiteraard onderhoudt WDTM hiertoe ook banden met alle relevante organisaties in het zorgdomein. Hiernaast is WDTM de schemabeheerder van de WDTM Ketenkeurmerken voor Personenalarmering en Toegang tot zorgwoningen.

Door de toenemende vergrijzing zal het aantal mensen met een ondersteunings- en zorgvraag de komende jaren fors gaat toenemen. Door de vergrijzing ontstaat tevens een tekort aan zorgpersoneel dat aan een de groeiende vraag moet voldoen. Ook worden er toenemende tekorten aan mantelzorgers verwacht. Kortom: De druk op de gezondheidszorg in Nederland wordt hierdoor heel hoog. Het overheidsbeleid is erop gericht om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en mensen na een opname in een ziekenhuis of een andere zorginstelling weer zo snel mogelijk naar hun eigen omgeving te doen terugkeren. De inzet van innovatieve zorgtechnologie en de digitalisering van zorg zijn hierin van grote toegevoegde waarde.

WDTM streeft ernaar om een bijdrage te leveren om bovenstaande problematiek, waar mogelijk en zo goed als mogelijk, het hoofd te helpen bieden. Enerzijds door mensen met een ondersteunings- en/of zorgvraag te helpen om zo goed en zelfstandig mogelijk te functioneren, dan wel om hun welzijn te optimaliseren. Hierbij is zelfregie het uitgangspunt. En anderzijds door oplossingen te leveren die het zorgproces en de zorgmedewerkers en mantelzorgers efficiënter en effectiever laten functioneren. De zorgmedewerkers en de mantelzorgers moeten zoveel mogelijk worden ontzorgd en in staat worden gesteld om zich op hun kerntaken te kunnen concentreren. Ook hier dient zelfregie zoveel mogelijk het uitgangspunt te zijn. Vanzelfsprekend geldt hierbij dat de juiste ondersteuning of zorg op de juiste plek wordt geleverd.

Om voorgaande te realiseren, dienen de functionele oplossingen indien relevant:

  • Veilig en betrouwbaar in gebruik te zijn;
  • Te voldoen aan relevante kwaliteitseisen (CE markering, ISO en NEN-normen, keurmerken, etc.) en wet- en regelgeving;
  • Te voldoen aan de AVG en daarmee samenhangende normen en regelgeving;
  • Optimale beschikbaarheid (up-time) te bieden, passend bij de impact van de toepassing;
  • Voor intra- en extra-murale toepassing zoveel mogelijk uitwisselbaar te zijn;
  • Interoperabel te zijn: aan te sluiten bij erkende standaarden en normen ten einde integratie met andere oplossingen en systemen zo eenvoudig mogelijk te maken zonder dat er verlies aan (kwaliteit van) data plaatsvindt (en vendor lock-in voorkomen wordt);
  • Aan te sluiten op het afsprakenstelsel van MedMij;
  • De uitgangspunten van data gedreven zorg te ondersteunen;
  • Gegarandeerde data-continuiteit te bieden;
  • Duurzaam ontwikkeld en inzetbaar te zijn.

Onze leden

Made by ifthen