Agenda

10-09-2024Ledenvergadeering WDTM

S A V E   T H E   D A T E

Op 10 september aanstaande tussen 16.00 en 20.00 uur organiseren wij een ledenbijeenkomst. 

Het programma van deze bijeenkomst bestaat uit een bijpraatsessie over actuele ontwikkelingen en daarnaast willen we een aantal nieuwe leden zich laten voorstellen. Een niet onbelangrijk deel van het programma is bestemd voor netwerken. 

Noteer deze datum alvast in uw agenda. 

Mocht uw organisatie als gastheer/vrouw van deze bijeenkomst willen optreden, dan vernemen wij dat graag in reactie op deze mail. Tonko Wedda neemt dan graag contact met u op.

Met vriendelijke groet

Namens het bestuur van WDTM

Eerdere events

13-06-2024Netwerkcongres Data Driven Healthcare

Data en data gedreven technologieën staan steeds vaker aan de basis van beslissingen en handelingen in de gezondheidszorg. De beschikbaarheid van medische gegevens en digitale gegevensuitwisseling in de zorg is daarbij essentieel

Artificial Intelligence biedt mogelijkheden om voorspellingen te doen, aanbevelingen en intelligente ondersteuning bij beslissingen in onder andere de zorgsector. Daarmee worden dergelijke systemen in toenemende mate integraal onderdeel van digitale zorg. Organisaties dienen zich dan ook nu al wegwijs te maken in de adoptie en het gebruik van deze technologie.

Tijdens het congres op 13 juni komen thema’s als databeschikbaarheid, datasolidariteit, AI, domeinoverstijgende samenwerking en gegevensuitwisseling aan bod. Via inspirerende keynotes en in diverse expertsessies word data gedreven werken vanuit Cure, Care, GGZ en Jeugdzorg belicht.

Ben je op zoek naar innovatie, inspiratie en informatie over data & AI toepassingen in de zorg? 

Kom dan op 13 juni naar het Data Driven Healthcare congres in De Doelen Rotterdam.

Mocht je nog vragen hebben of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Business Leader Healthcare Igor Dirkx, i.dirkx@sbo.nl | 06 – 29 52 44 28.

11-04-2024Gezocht: startups met innovatieve oplossingen voor de ouderen-en gehandicaptenzorg

Pitch jouw idee voor en maak kans op de ActiZ-VGN-WDTM Innovatieprijs!

Aanmelden kan tot en met 14 maart 2024 17.00 uur.

Startups krijgen uiterlijk 29 maart bericht of zij aan de finale op 11 april mogen deelnemen

Vier finalisten pitchen live tijdens de Zorg & ICT Beurs in de Jaarbeurs in Utrecht op 11 april 2024.

 

Nadere toelichting, zie WDTM Nieuws

 

 

05-03-2024WDTM Algemene ledenvergadering

Op dinsdag 5 maart a.s. organiseert de WDTM haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) in het Kasteel Loevestein, Loevestein 1, 5307 TG Poederoijen. Route naar Loevestein (Goole Maps)

We zijn hier te gast dankzij ons lid IQ. 

De bijeenkomst begint om 14.30 uur met de ALV (alleen voor leden) en de borrel begint om 17.00 uur en duurt tot 18.00 uur.

31-01-2024Slimme Zorg Estafette: Aan de slag met het lespakket over (technologische) hulpmiddelen

O N L I N E

Woensdag 31 januari 2024 van 16.00 uur tot 16.45 uur

In een tijd waarin de vergrijzing toeneemt en het aantal zorgprofessionals afneemt, is het belangrijk dat docenten hun studenten voorbereiden op de zorg van morgen. Technologie speelt hierbij een cruciale rol, in het ondersteunen van zorg en het bevorderen van zelfredzaamheid. Daarom presenteren wij met trots het lespakket 'Aan de slag met (technologische) hulpmiddelen', ontwikkeld in samenwerking tussen Vilans en het Deltion College.

Als docent krijg je met dit flexibele lespakket diverse tools om het thema op verschillende manieren te benaderen en je studenten te betrekken. Tijdens het webinar delen expert docent Jolanda van Til en adviseur Myrthe van der Meeren inzichten over effectief gebruik van het lespakket en het toevoegen van een persoonlijk accent. Jolanda deelt waardevolle ervaringen uit zes eerstejaars verpleegkunde klassen.

Hoewel het oorspronkelijk voor het mbo-onderwijs is ontwikkeld, is het lespakket toegankelijk en bruikbaar in elke vorm van zorgonderwijs. Het is vrij en laagdrempelig inzetbaar, waardoor het gemakkelijk aan te passen is aan jouw onderwijsbehoeften.

Samen kunnen we de zorg van morgen vormgeven. Doe mee, ontdek de mogelijkheden van het lespakket en inspireer de volgende generatie zorgprofessionals! Thema(s) Langer thuis wonen Zelfzorg/preventie Domein(en) Verpleeghuiszorg Thuiszorg Onderwijs Organisatie(s) Vilans Hulpmiddelenwijzer Deltion College Locatie.

Lees meer en aanmelden >>

25-01-2024Congres Telemonitoring in internationaal perspectief

Op donderdag 25 januari 2024 organiseert WDTM het congres 'Telemonitoring in een internationaal perspectief'. Sprekers uit België, Duitsland, Frankrijk en Nederland zullen ingaan op de ontwikkelingen in de wereld van personenalarmering en zorgcentrales/medische service centra en op de vraag hoe het landschap van telemonitoring zich aan het vormgeven is en welke plaats telemonitoring in het zorgsysteem krijgt (integraal of juist niet?). Natuurlijk zullen de sprekers ingaan op de (toekomstige) rol van zorgcentrales in het kader van telemonitoring.   

Na de pauze organiseren we drie JAMsessies waarin vanuit drie verschillende perspectieven wordt gediscussieerd over de kennis en de inzichten die de sprekers met ons hebben gedeeld. Een JAMsessie duurt 15 minuten en wordt gemodereerd door een gespreksleider die een sturende rol heeft. De gespreksleider zorgt voor de dynamiek tijdens de JAM. Vanzelfsprekend zullen we 25 januari een nadere toelichting geven op de JAMsessies.

We zijn te gast bij het Wit-Gele Kruis van Antwerpen in Herentals. Het congres start om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur. We sluiten af met een nieuwjaarsborrel.

Programma congres

12.00-13.00    Inloop en lichte lunch
13.00-13.10    Welkom bij Wit-Gele Kruis van Antwerpen
13.10-13.20    Opening door voorzitter WDTM

13.20-13.45    België: Jan Bertels, kabinetschef minister van Volksgezondheid
13.45-14.10    Duitsland: Michael Hendricks, Country manager Telealarm Germany

14.10-14.20    Flitspauze (in de zaal)

14.20-14.55    Frankrijk: Alain Monteux, President Tunstall Vitaris France & Benelux
14.55-15.20    Nederland: Erik Wijnhof, Directeur/bestuurder Altide (vm Naast ZCN)

15.20-15.40    Pauze

15.40-16.40    JAM sessies (3 rondes van 15 minuten)

16.40-17.00    Wrap-up
17.00-18.00    New Year Drink

Aanmelden WDTM Congres 'Telemonitoring in an international perspective'

U kunt zich tot 19 januari 2024 aanstaande aanmelden voor deelname door middel van een reactie via mail WDTM. Hierin ook uw keuze aangeven uit onderstaande opties

...   Ik woon zowel de lunch, het congres en de borrel bij

...   Ik woon zowel de lunch als het congres bij

...   Ik woon zowel het congres als de borrel bij

...   Ik woon alleen het congres bij

 

Met vriendelijke groet

Bestuur WDTM

07-12-2023WDTM Gala (leden)

Het WDTM Gala zal op donderdag 07 december voor de derde keer worden georganiseerd.

09-11-2023Connect to care event

Zorg op afstand en regionale coördinatie

Landelijke programma's zoals het IZA, GALA en WOZO, ze doen allemaal beroep op de benodigde transformaties in de zorg. De uitgangspunten van meer zorg thuis, regionale oriëntatie en digitale zorg hebben impact op de manier waarop zorgorganisaties nu georganiseerd zijn. We zien vele initiatieven, maar hoe zorgen we dat deze initiatieven goed op elkaar aansluiten? 

De eerste stap begint bij kennisdeling. Enovation en een aantal van haar partners nemen je graag mee in toonaangevende initiatieven om invulling te geven aan deze transformaties in de zorg. In de break-out sessies dagen we je uit om mee te denken en handvatten te bieden voor oplossingen. 
 
Plenaire Sessies:
Teun Jonker (NAAST-ZCN) - In een inspirerende presentatie krijg je een kijkje in de ‘lessons learned’ en hoe het medisch servicecentrum zorgorganisaties met zorg op afstand kan ondersteunen.
Wilma Bijsterbosch (UMCU) - Ziekenhuis Verplaatste Zorg.

Daarnaast zijn er twee rondes met break-out sessies over:
• Succesvolle implementatie van digitale zorg bij de cliënt thuis.
• Houd grip op patiënten thuis bij opschaling zorg op afstand.
• Regionale Coördinatiepunten en capaciteitsinzicht.
• Digitale zorgpaden.

Voor wie?
Dit event is gericht op mensen in de zorg die zich dagelijks bezighouden met (digitale) transformaties en de toekomst van hun organisatie.

Dus ben je zorgverlener binnen een ziekenhuis, zorgcentrale of VVT- of GGZ-organisatie en werk je als C-level, manager digitale transformatie, manager transmurale zorg of houd je je bezig met de organisatie van zorg? Dan is dit evenement voor jou! 

Let op: het aantal plaatsen is beperkt om zo ieders inbreng de ruimte te geven en zo tot het beste resultaat te komen. Schrijf je daarom zo snel mogelijk in via deze link.

Waar?
Van der Valk Hotel Nuland - 's Hertogenbosch, Rijksweg 25, 5391 LH Nuland

Wanneer?
Donderdag 9 november 09:30 - 14:00 uur.

07-11-2023WDTM Buitengewone Algemene Leden Vergadering

Uitnodiging voor leden

Op dinsdag 7 november a.s. organiseert WDTM een netwerkbijeenkomst bij ons lid Enovation (Rivium Quadrant 2, 2909 LC Capelle aan den IJssel). Voorafgaand aan de netwerkbijeenkomst organiseren we, zoals aangekondigd in de ALV van 15 maart jongstleden, een korte Bijzondere ALV (BALV). Tijdens de BALV staan twee punten op de agenda: het verslag van de ALV van 15 maart 2023 en de bestuurssamenstelling. De agenda voor de BALV treft u onderaan deze mail. In het eerste kwartaal van 2024 organiseren we een gewone ALV 2024. Na de BALV begint de netwerkbijeenkomst met als thema AI in de ouderenzorg.

De ontvangst voor de BALV begint om 14.30 uur.

De BALV begint om 14.45 uur en duurt tot 15.15 uur.

De netwerkbijeenkomst, gevolgd door een borrel, begint om 15.15 uur en duurt tot 18.00 uur.

AI in de ouderenzorg: Het is niet meer de vraag of, maar vooral hoe AI de zorg gaat helpen. Dat geldt natuurlijk ook voor de toepassing van AI in de ouderenzorg. Op dit moment zijn er al oplossingen in gebruik in de ouderenzorg waarin AI wordt toegepast, maar we staan pas aan het begin van een ontwikkeling die gaat helpen om de zorg anders te organiseren en de schaarse capaciteit in de zorg op een andere manier in te zetten.

Dirk Lukkien, senior onderzoeker bij kennisinstituut Vilans, neemt ons mee in de AI-zorgwereld en zal in eerste instantie ingaan op wat we onder AI verstaan en waar we vandaag de dag staan.

Aansluitend zal John Minkjan, senior Business Intelligence Adviseur en Lead Data Scientist bij Oktober, vertellen over de ervaringen met de inzet van AI vanuit het zorgperspectief binnen zijn organisatie. Ook besteedt John aandacht aan de manier waarop Oktober in de AI-projecten heeft samengewerkt met haar leveranciers.

Tot slot zal Dirk ons bijpraten over de inzichten die hij heeft opgedaan tijdens zijn onderzoeken. Hij gaat met name in op de rollen die er zijn voor AI-gedreven beslisondersteuning en de randvoorwaarden voor een verantwoorde inzet van en omgang met AI.

Aanmelden tot 02 november via mail WDTM

12-09-2023Challenge voor tech-bedrijven

Op 12 oktober, van 16:00 tot 17:30 uur, roepen we jou op als onze gids om samen buiten de vertrouwde paden van de gezondheidszorg te treden! We dagen je uit om innovatieve oplossingen te bedenken voor de meest prangende vraagstukken in de zorgsector.

Speciaal voor jou, tech- en IT-pioniers, hebben we drie uitdagende opdrachten rechtstreeks van Thebe, Vitalis WoonZorg Groep, Cardia, Respect-wonen, zorg, welzijn, tanteLouise en Anders Werken in de Zorg voorbereid.

Dit is jouw unieke kans om nieuwe contacten te leggen, jouw baanbrekende innovatieve ideeën te koppelen aan het oplossen van concrete problemen, en samen te bouwen aan een toekomst van betere zorg voor iedereen.

We zullen dit alles doen aan de hand van een drietal challenges die online worden gepresenteerd. Na de presentaties zullen we ons opsplitsen in break-out rooms voor diepgaande toelichtingen en interactieve vraag- en antwoordsessies voor elke challenge. 📢

Ben jij de pionier die het verschil gaat maken? 

Grijp deze kans en sluit digitaal aan op donderdag 12 oktober! 

Aanmelden uiterlijk 10 oktober via deze link.

15-06-2023Finale en prijsuitreiking ActiZ-WDTM Innovatieprijs

De Finale en prijsuitreiking ActiZ-WDTM Innovatieprijs zal tijdens Zorg&ICT 2023 in de Jaarbeurs te Utrecht plaatsvinden.

25-04-2023WDTM Ledenbijeenkomst WOZO-programma van VWS

!!! Let op: locatie is gewijzigd!!!

Uitnodiging alleen voor leden

Beste leden,
Graag nodigen we jullie uit voor een gezamenlijke bijeenkomst met de leden van Zorgthuisnl in de boardroom van Zorgthuisnl in Houten. Het onderwerp van de bijeenkomst is het WOZO-programma van VWS. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 25 april en inloop is mogelijk vanaf 14.00 uur.

Het programma start om 14.30 uur en daarna zullen Jan Megens, programmadirecteur WOZO bij het Ministerie van VWS en Sacha Gramberg, projectleider in de zorg, ons meenemen. Het formele gedeelte duurt tot 16.30 uur. Daarna is er ruimte voor een netwerkborrel.

Datum: dinsdag 25 april
Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Locatie: JOINN! Onderdoor 5, Houten

Parkeren:  Spoorhaag 115, 3993 AB Houten
(Parkeergarage boven de Jumbo)

WOZO-programma
In juli 2022 werd het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg Ouderen (WOZO) gepresenteerd door minister Helder van Langdurige Zorg en Sport. Het WOZO-programma bestaat uit verschillende maatregelen, initiatieven en projecten gericht op het anders organiseren van de ouderenzorg. Het uitgangspunt daarbij is ‘zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan’. Met het WOZO-programma wordt erop ingezet dat ondersteuning en zorg zich aanpassen aan de voorkeur van ouderen om zo lang mogelijk regie op het eigen leven te houden en dat daardoor zware, complexe zorgvragen zo lang mogelijk worden uitgesteld of zelfs worden voorkomen.

Het programma bevat vergaande maatregelen, dus iedere organisatie merkt er iets van of gaat er iets van merken. Dat er geen verpleeghuisplekken meer bij mogen komen en de capaciteitsuitbreiding alleen nog via scheiden van wonen en zorg gaat is een concreet voorbeeld. Het aantal geschikte woningen voor ouderen is echter nog onvoldoende. Dat is heel zorgelijk, zeker gezien de oplopende wachtlijsten. Zeker in combinatie met de enorme druk op de arbeidsmarkt, die ook de aankomende jaren aanhoudt.

In het Regeerakkoord staat dat er een nieuwe interpretatie moet komen van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Ook staat daarbij de opdracht om te komen tot meer samenhang met het kwaliteitskader Wijkverpleging. De ontwikkeling van het nieuwe kwaliteitskader is onderdeel van het WOZO-programma. Veel partijen die betrokken zijn bij de zorg voor ouderen, waaronder Zorgthuisnl, werken mee aan de totstandkoming van het nieuwe kader. Het nieuwe kader moet duidelijk maken waar iemand die zorg nodig heeft op kan rekenen. Het biedt mensen om wie het gaat en betrokkenen bij de zorg een handvat om de verwachtingen te bespreken, en om te blijven leren en ontwikkelen.

Jan Megens, programmadirecteur WOZO zal eerst ingaan op het programma en toelichten hoe het programma zich verhoudt tot andere programma’s van VWS zoals IZA, TAZ en GALA. Vervolgens zal Jan ingaan op de betekenis en toegevoegde waarde van het WOZO-programma.

Hierna zal Sacha Gramberg, projectleider in de zorg en actief in Groot-Amsterdam, Zaanstreek Waterland en Zuid- en Midden-Kennemerland vertellen over zijn ervaringen met het programma in de praktijk. Tot besluit is er ruimte voor vragen aan en discussie met beide heren.

Aanmelden kan via: info@wdtm.nl o.v.v. volledige naam, naam organisatie en mailadres waarmee u deelneemt. Geef ook even aan of u wel bij de borrel aanwezig bent.
Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 20 april - 18.00 uur.  Het aantal plaatsen is beperkt, dus snel aanmelden is verstandig!
 
We hopen u 25 april bij Zorgthuisnl in Houten te mogen begroeten.
 
Met vriendelijke groet,
Namens het WDTM-bestuur
 
Tonko Wedda

16-02-2023Webinar 'Wat betekent MDR inzet medische hulpmiddelen in langdurige zorg?'

Sinds 26 mei 2021 beschermt de Medical Device Regulation (MDR) de gezondheid en veiligheid van alle EU-burgers. De MDR is primair ontwikkeld en bedoeld voor de fabrikanten van medische hulpmiddelen. Maar natuurlijk raakt de MDR de zorg en zorgprofessionals in de langdurige zorg ook.

Om de betekenis van de MDR voor en de raakvlakken met de langdurige zorg duidelijk te maken organiseert Vilans een webinar op 16 februari aanstaande.

Het webinar begint om 15.00 uur en duurt tot 17.00 uur. 

Opening door Sanne van der Weegen, projectleider Digitale Zorg, Vilans

‘Introductie op de MDR voor de langdurige zorg’ door dr. Laura de Vries, Coördinerend/Specialistisch Inspecteur bij de IGJ. In haar bijdrage bespreekt Laura de opbouw en inhoud van de MDR op hooflijnen, en op welke actoren deze zich richt. Vervolgens besteed ze aandacht aan de gevolgen van de MDR voor het zorgveld en dan natuurlijk met name voor de langdurige zorg.

De MDR in de praktijk. Alles komt goed. Maar hoe dan? In mei 2016 zette de Nederlandse minister van VWS haar handtekening onder de MDR. Zeven jaar verder maken we de balans op en kijken we vooruit: door Ir. René Drost, directeur NAMCO Zorg en Technologie
 
'Naar maat en de MDR: een pragmatisch benadering’ met toelichting vanuit praktijkproject ‘Ergotherapie en 3D Printen door dr. Monique Lexis van Zuyd Hogeschool en Iwan de Jong, Universiteit van Maastricht
 
Hoe raakt de MDR innovatie in de zorg? Ir. Pim Pellikaan, wetenschappelijk stafmedewerker CCMO
Discussie met panelleden onder leiding van Sanne van der Weegen met als panelleden: Laura de Vries, Monique Lexis, René Drost, Iwan de Jong, Pim Pellikaan en Tonko Wedda
 
Vragen over MDR
Wij verzoeken u vriendelijk om eventuele vragen over de MDR die nu al bij u leven met ons te delen via c.kuitenbrouwer@vilans.nl.
Dan zullen wij ervoor zorgen dat de sprekers deze vragen behandelen tijdens hun bijdragen.
 
Aanmelden:
Stuur uiterlijk dinsdag 14 februari a.s. een e-mail met uw naam, functie, naam organisatie en e-mailadres aan Carolien Kuitenbrouwer van Vilans: c.kuitenbrouwer@vilans.nl


Wij kijken uit naar een leerzame en vruchtbare bijeenkomst.

08-12-2022WDTM Gala (leden)

Op 08 december a.s. zal de tweede editie van het WDTM Gala worden georganiseerd.

De informatie is op 31 oktober naar de leden verstuurd.

10-11-2022WDTM Webinar Zorgtechnologie: van Pilot naar Programma

Beste leden en relaties,
Graag nodigen we u uit voor het WDTM Webinar Zorgtechnologie: ‘Van Pilot naar Programma:  de voorwaarden voor succesvolle implementaties' door Robert Perdon en Rimke van der Voort van Winvision zal plaatsvinden op:

10 november van 15.30 tot 17.00 uur

In 2031 is er een tekort aan 130.000 zorgmedewerkers en is het aantal mensen van 65 jaar en ouder in Nederland gegroeid naar bijna 42%. Dit brengt een toenemende zorgvraag en verzwaring met zich mee.
Een van de meest voor de hand liggende oplossingen, is optimalisering van het verlenen van zorg door inzet van zorgtechnologie.  Het is een hot topic in zorgland, en leveranciers hebben innovatieve producten en diensten om in dit gat te springen.

We zien dat zorginstellingen vaak producten uitproberen in een pilotomgeving, maar dat het borgen in een programma vaker strandt dan succesvol is. Of wat als de techniek werkt en het levert nog steeds frustratie, ontevredenheid of onveilige situaties op? Zorginstellingen hebben zelf een verantwoordelijkheid om te zorgen dat de aangekochte techniek aansluit bij de manier van zorgverlenen, visie-ondersteunend is en breed gedragen wordt in de organisatie.

Waar implementatie en beheer van oude zorgtechnologie vaak een facilitaire aangelegenheid was, bepaalt de complexiteit en veelheid aan mogelijkheden van nieuwe systemen, dat er een andere inrichting nodig is om het optimaal draaiend, en blijvend veilig te borgen in de interne organisatie. De nieuwe omgeving kan meer, maar vraagt ook meer!  Een grote verandering, van processen, eigenaarschap en verantwoordelijkheden. We zien in de praktijk, zowel bij grote als kleine zorginstellingen, dat dit stuk vaak onderbelicht blijft.

Robert Perdon (Programmamanager zorgtechnologie) en Rimke van der Voort (Verandermanager zorgtechnologie) werken in het gebied tussen organisatie, techniek en mens, als verbindende factor tussen leverancier en klant. Zij delen hun ervaring, geleerde lessen en aanpak.

Via separate mail wordt een agenda uitnodiging verstuurd inclusief de link om deel te nemen.
We hopen jullie op 10 november te mogen begroeten voor een boeiend en inspirerend webinar!

Met vriendelijke groet,

Namens het WDTM bestuur
Tonko Wedda

01-11-2022WDTM F1 Race event (leden)

Op 01 november van 15.30 tot 18.10 uur zal het

WDTM F1 Race event worden georganiseerd (voor leden) in F1 Racing Center Utrecht.

13-10-2022WDTM Webinar Lansingerland 2040....wat is de uitdaging en wat zijn de oplossingen?

Beste leden en relaties,

Graag nodigen we u uit voor het WDTM webinar

Lansingerland 2040....wat is de uitdaging en wat zijn de oplossingen?

op donderdag 13 oktober van 15.30 uur tot 17.00 uur.

Onze Spreker is Co Politiek, founder en CEO van de Careinvest Group.

De Nederlandse bevolking vergrijst snel, van circa 2,7 miljoen naar 4,6 miljoen 65+ in 2040. Het aantal eenpersoonshuishoudens in Nederland stijgt iets minder snel, van circa 3 miljoen naar 3,6 miljoen in 2040. Het gaat daarbij de komende twee à drie decennia vooral om de omvangrijke geboortecohorten 1945-1960 en 1960-1975 – de Babyboomers en Generatie X –. Het gaat bij de oudere Babyboomers om vooral de 75-plussers. In 2017 telde Nederland 1,3 miljoen 75-plussers en dit aantal zal verdubbeld zijn in 2040. Ook Lansingerland heeft zijn uitdaging in 2040.

Uit onderzoek blijkt dat rond het 75ste levensjaar mobiliteitsproblemen – denk aan het gebruik van wandelstok, rollator, scootmobiel, rolstoel – en andere gezondheidsvraagstukken aanpassingen vragen ten aanzien van de woning, woonomgeving en zorg. Boven de 75 jaar wordt de kans op benodigde ondersteuning, thuiszorg en intensieve en langdurige zorg steeds groter. Deze ondersteuning en zorg kan gekoppeld worden aan intramuraal of extramuraal wonen maar met het nieuwe beleid van Conny Helder vooral aan extramuraal wonen.

Door schaarste op het vlak van beschikbare zorgprofessionals, beschikbare mantelzorgers en beschikbare middelen wordt de maatschappij op de proef gesteld. Bestaande voorzieningen en oplossingen zijn geen vanzelfsprekendheid meer. Dit vraagt creatieve oplossingen om de maatschappij anders in te richten danwel voor te bereiden op een significante transformatie. Dit webinar gaat in op oplossingen die voor de maatschappij beschikbaar zijn en/of op korte termijn beschikbaar komen. Specifiek wordt ingegaan op de problematiek van de Friese gemeente Lansingerland. De oplossingen staan beschreven in het binnenkort te publiceren witboek 'De doorstart van Nederland als gemeenschap' als antwoord op het boek van Kim Putters 'Het einde van de BV Nederland'.

Aanmelden voor het webinar kan tot woensdag 11 oktober a.s. via info@wdtm.nl o.v.v. volledige naam, naam organisatie en mailadres waarmee u deelneemt. U ontvangt de link om deel te nemen na aanmelding.

We hopen jullie op 13 oktober a.s. te mogen begroeten voor een boeiend en inspirerend webinar!

Met vriendelijke groet,
Namens het WDTM bestuur
Tonko Wedda


12-07-2022Webinar ‘Nut & Noodzaak Verpleegkundige Triage.’

Graag nodigen wij u uit voor het webinar georganiseerd door NAAST.

Verpleegkundige triage of wel verpleegkundige assistentie op aanvraag biedt verpleegkundige ondersteuning aan zorgorganisaties zónder dat er een verpleegkundige fysiek aanwezig is.

Wat betekent dit voor uw organisatie?

Waarom zou u deze ondersteuning via Medisch Service Centrum NAAST willen bieden aan uw verzorgenden en andere zorgprofessionals? Wat merken huisartsen/ specialisten ouderengeneeskunde hiervan?
Vragen én antwoorden waar we met Dagelijks Leven graag bij stilstaan.

NAAST is een Medisch Service Centrum en actief in heel Nederland. Door digitale oplossingen, gecombineerd met deskundige zorg op afstand, biedt NAAST cliënten veiligheid, vrijheid en regie in hun leven. NAAST is het antwoord op veranderende zorg in Nederland. Wij bieden digitale zorg door de gehele zorgketen.
Dagelijks Leven biedt zorg voor met dementie in een kleinschalige setting. Zij hebben ruim 77 woonzorglocaties verdeelt over heel Nederland. Zij werken met plezier al ruime tijd samen met NAAST.

Voor wie?

 • Management en zorgverleners uit zorginstellingen waarbij er geen 24/7 verpleegkundigen aanwezig zijn
 • Huisartsen
 • Specialisten ouderengeneeskunde

Wanneer?
Dinsdag 12 juli 16.00- 17.00 uur

Aanmelden uiterlijk 11 juli vóór 16.00 uur
via aanmeldlink https://bit.ly/3OnANfU

Sprekers
Anne Marie van ’t Holt, manager bij zorgorganisatie Dagelijks Leven
Marijke Nijpels, relatiemanager bij NAAST
Jolanda Meerdink, verpleegkundige bij NAAST  

Mocht u andere organisaties hebben in uw netwerk voor wie dit Webinar interessant is, dan vinden wij het fijn als u de uitnodiging wil doorsturen aan hen.

We zien u graag op dinsdagmiddag 12 juli.

Met vriendelijke groet,

Marijke Nijpels
Relatie en implementatiemanager Ziekenhuizen
Medisch Service Centrum NAAST
M.Nijpels@naast.je

NAAST zorg op afstand | www.naast.je
Boterstraat 2, 7051 DA Varsseveld - NL
Volg NAAST via LinkedIn

06-07-2022Multi-hub event 'The Essentials of Partnering with a Healthcare Company'

Op 6 juli organiseert Johnson & Johnson Innovation het multi-hub event 'The Essentials of Partnering with a Healthcare Company'.

Samenwerking met een groot bedrijf kan van cruciaal belang zijn voor een startup om haar innovatie met succes te lanceren. Maar dan moet je wel weten wat de ins en outs zijn om een succesvol partnership tussen de startup en de zakelijke partner te ontwikkelen. Het dealmaking-team en de innovatiescouts van Johnson & Johnson Innovation zullen hun inzichten delen tijdens een multi-hub workshop. Het hoofd-event vindt plaats in Utrecht (Crowne Plaza Hotel, op steenworp afstand van het Centraal Station Utrecht), maar gedeelten worden uitgezonden vanuit hubs in o.a. Frankrijk, Italië, Spanje en Zwitserland.
 
Het programma richt zich op startups, ondernemers en innovators in Life Sciences en MedTech, maar is ook interessant voor business developers met een portfolio van startups (VCs, TTOs, Incubators, etc.).

Sluit je aan bij de hub in Utrecht. Startups en innovators kunnen zich hier aanmelden.

28-06-2022Webinar Innovatiestrategie TanteLouise

Op dinsdag 28 juni tussen 15.30 en 17.00 uur organiseert de WDTM wederom samen met ActiZ Academie een webinar over de innovatiestrategie van tanteLouise:

"Niet omdat het anders kan, maar omdat het anders moet."

Dat is de lijfspreuk van tanteLouise als het gaat om zorgvernieuwing, innoveren en onderzoek doen. Als tanteLouise in de toekomst nog steeds goede verpleeghuiszorg wil bieden, dan moet er slim gebruik gemaakt worden van wetenschappelijk onderzoek technologische én sociale innovaties. Om dit waar te kunnen maken heeft tanteLouise haar innovatiestrategie en innovatiemanagement serieus vormgegeven. Tante staat daarin niet alleen, samenwerking en kennisverspreiding zijn vaste onderdelen in de dagelijkse bedrijfsvoering.  Dan is Daan de Viet onze spreker. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Aanmelden voor het webinar kan tot uiterlijk vrijdag 24 juni - 12.00 uur via info@wdtm.nl o.v.v. volledige naam, naam organisatie en mailadres waarmee u deelneemt. U ontvangt de link om deel te nemen na aanmelding.

We hopen jullie op 28 juni a.s. te mogen begroeten voor een boeiend en inspirerend webinar!

Hartelijke groet namens de WDTM

Tonko Wedda

Voorzitter

23-06-2022Webinar Kenniscentrum Digitale Zorg van ZN

Het webinar vindt plaats op donderdag 23 juni van 15.30 tot 17.00 uur.

De gezondheidszorg in Nederland staat voor een grote uitdaging. De arbeidsmarkt is daar een belangrijke van. We zullen de zorg anders moeten gaan organiseren. Een transformatie naar hybride/digitale zorg biedt oplossingen om de zorg toegankelijk, van goede kwaliteit, duurzaam en betaalbaar te houden. Om deze zorgtransformaties te versnellen hebben zorgverzekeraars en zorgkantoren vorig jaar het Kenniscentrum Digitale Zorg opgericht.

In dit Kenniscentrum bundelen zorgverzekeraars en zorgkantoren hun kennis en delen van lessons learned over opschaling van digitale en hybride zorg. Ook werken zij aan het faciliteren van validatie èn versnellen van implementatie van digitale zorg in hybride zorgpaden en aan het signaleren en agenderen (en waar mogelijk oplossen) van systeemknelpunten.

Er wordt samengewerkt met verschillende veldpartijen waaronder Zorgthuisnl en WDTM. Kwartiermaker John Rijsdijk van het Kenniscentrum Digitale Zorg van Zorgverzekeraars Nederland neemt ons vandaag mee in het model dat hij met zijn team ontwikkeld en beantwoord onze vragen.

Aanmelden kan via: info@wdtm.nl o.v.v. naam, naam organisatie en mailadreswaarmee u deelneemt. U ontvangt de link om deel te nemen na aanmelding.

Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk vrijdag 16 juni - 17.00 uur. 

We hopen jullie op 23 juni te mogen begroeten voor een boeiend en inspirerend webinar.

16-06-2022Gezocht: startups met innovatieve oplossingen voor de thuis- en ouderenzorg

Pitch jouw idee voor en maak kans op de ActiZ-WDTM Innovatieprijs!

ActiZ en vereniging voor zorgtechnologie WDTM willen startups stimuleren die de zorgvernieuwing in de thuis- en ouderenzorg kunnen versnellen. Daarom organiseren de partijen een pitch-competitie voor startups: ‘Digitaal Cruciaal’. Het evenement vindt plaats op donderdag 16 juni op de Zorg & ICT Beurs. De winnaar ontvangt de ActiZ-WDTM Innovatieprijs en kan drie maanden gebruik maken van de ervaring en het netwerk van een professioneel begeleidingsteam.
Om klaar te zijn voor de toekomst, is het cruciaal dat de thuis- en ouderenzorg verder innoveren. Die innovatie vindt nu al plaats, maar niet op de snelheid en de schaal die nodig is. Daarom roepen ActiZ en WDTM innovatieve startups op om de zorgvernieuwing in de thuis- en ouderenzorg te helpen versnellen.

Heb jij een innovatieve oplossing voor de toekomst van de zorg? Meld jullie startup dan nu aan voor de pitch-competitie 'Digitaal Cruciaal'. Stuur je pitch-presentatie in, beantwoord de vragenlijst en maak kans om uitgenodigd te worden om je pitch live tijdens de Zorg & ICT Beurs in de Jaarbeurs in Utrecht te geven. Een deskundige jury afkomstig uit zorgbestuur, de financiële wereld en het bedrijfsleven beoordeelt de pitches en maakt aan het eind van de dag de winnende start-up bekend.

De juryleden:

 • Alexander van Cappellen, CIO 3.0 van Zorgboog (zorg en juryvoorzitter)
 • Matthijs Blokhuis, CEO van Noaber (investeerder)
 • Arjan Karens, General Manager bij Phillips Connected Care (bedrijfsleven)
 • Jeroen Kemperman, Manager Strategie & Business Development van Zilveren Kruis (zorgverzekeraar)
Kan jouw startup meedoen?

Deelnemende startups moeten aan de volgende eisen voldoen:

 • Je kunt aan de competitie deelnemen met een veelbelovende startup die een duidelijke focus heeft op de thuis- en ouderenzorg.
 • Bij het selecteren en jureren wordt vooral gelet op de impact die jouw innovatieve oplossing heeft op het zorgproces. Hierbij wordt niet alleen naar het besparen van tijd of kosten gekeken, maar ook naar elementen zoals het verbeteren van de kwaliteit van de zorg, het verlichten van het werk van de zorgmedewerkers of het verhogen van het werkplezier.
 • De innovatie van de startup mag niet ouder zijn dan drie jaar (2019) en de startup dient uit ten minste twee medewerkers te bestaan.
 • De omzet van de startup in Nederland over het jaar 2021 mag niet meer bedragen dan 200.000 euro.

Prijs voor beste pitch
De winnaar wint de ActiZ-WDTM Innovatieprijs en krijgt daarmee een unieke kans om gebruik te maken van drie maanden begeleiding en een rijk netwerk om je startup verder te brengen. Dit wordt geboden vanuit een uniek begeleidingsteam:

 • Joost Adams, adviseur digitalisering en innovatie, ActiZ
 • Suzanne Bakermans, Coördinator Datasupportteam mProve
 • Nino Bellengé, CEO Medscaler
 • Alexander van Cappellen, CIO 3.0, Zorgboog
 • Jan-Willem Heeg, COO Tinybots
 • Thijs Schaap, investeerder Noaber  
 • Daan de Viet, innovatiemanager tanteLouise  
 • Tonko Wedda, voorzitter WDTM en directeur Rockstart Health
 • Joep Wijman, Wijman Coaching
Aanmelden

Aanmelden kan tot en met 05 juni 2022 17.00 uur door jouw pitch-presentatie en ingevulde vragenlijst te sturen naar zorgenictbeurs@actiz.nl zorgenictbeurs@actiz.nl, onder vermelding van ‘Pitch-competitie’. Startups krijgen uiterlijk 7 juni bericht of zij mogen deelnemen.

Voor de vragenlijst en opzet van pitch deck zie deze link


07-06-2022WDTM-netwerkbijeenkomst

L E D E N B I J E E N K O M S T

Beste leden,

Het is hoog tijd om elkaar weer eens in levenden lijve te ontmoeten! Daarom organiseren we bij DownUnder in Nieuwegein op dinsdag 07 juni aanstaande een WDTM-netwerkbijeenkomst die start om 15.30 uur en duurt tot en met 18.30 uur. We hebben voor deze bijeenkomst een totaal andere insteek gekozen dan u van ons gewend bent!

Een beetje brak stond hij onder de douche, toen Filippo van Hellenberg Hubar zijn gekste idee ooit kreeg: al kitesurfend de Atlantische Oceaan oversteken. De gepassioneerde kitesurfer liet het idee om de ruim 6.000 kilometer tussen de Canarische Eilanden en het Caribisch gebied in zijn eentje af te leggen, al snel uit zijn hoofd praten. Maar met in totaal zes surfers die elkaar om de twee uur afwisselen, moest het mogelijk zijn. Na maanden van intensieve voorbereidingen en trainingen vertrekt het team voor hun tocht over de oceaan. Kitesurfend, dus. Zo'n tocht over de oceaan neemt behoorlijk wat risico met zich mee. Een goede voorbereiding is het halve werk, maar je hebt ook een tikkeltje geluk nodig. Niet heel erg lang na de tocht van zijn leven, begon Filippo een nieuw avontuur: hij startte zijn eigen bedrijf Wolk dat de heupairbag heeft ontwikkeld. Filippo neemt ons mee op beide ‘reizen’ en gaat daarbij in op de overeenkomsten tussen het oversteken van de Atlantische Oceaan en het ondernemerschap.

Programma
15.30 uur: Inloop
16.00 uur: Opening en nieuwe leden stellen zich voor
16.30 uur: Pauze
16.45 uur: Filippo en de reizen van zijn leven …..
17.30 uur: Netwerkborrel
18.30 uur: Einde

Adres
DownUnder
Ravensewetering 1
3439 ZZ  Nieuwegein

Routebeschrijving en parkeren
Down Under is centraal gelegen en goed bereikbaar met de auto en tevens bereikbaar met OV. Klik hier voor een volledige routebeschrijving.
Komt u met de auto? Down Under beschikt over 500 eigen parkeerplaatsen; een parkeerterrein direct naast het paviljoen en een groot parkeerterrein aan de overkant van de weg.

Aanmelden kan via info@wdtm.nl o.v.v. volledige naam, naam organisatie en mailadres waarmee u deelneemt. Geef ook even aan of u wel bij de borrel aanwezig bent.
Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk dinsdag 1 juni - 17.00 uur.  
 
We hopen u 7 juni in Nieuwegein te mogen begroeten.
 
Met vriendelijke groet,
Namens het WDTM-bestuur
 
Tonko Wedda
 

31-05-2022Webinar 'Innovatiestrategie Sensire'

Graag nodigen we u uit voor het ActiZ Academie en WDTM webinar op

dinsdag 31 mei van 15.30 uur tot 17.00 uur

Als grootste zorgorganisatie in de Achterhoek en de Liemers biedt Sensire dag en nacht verzorging, verpleging en gespecialiseerde zorg thuis of in één van onze woonzorgcentra. Daarbij zet Sensire vol in op innovatie. We zijn er vast van overtuigd dat alleen door te innoveren, de zorg in de toekomst persoonlijk, bereikbaar en betaalbaar blijft. We zien het als onze opdracht diensten en producten te ontwikkelen en implementeren die de zorg voor de klant nog beter, vriendelijker en prettiger kunnen maken en de zorgprofessional maximaal faciliteert. Vera Goldewijk, Innovatiemanager bij Sensire praat ons vandaag bij over de innovatiestrategie van Sensire.

Met vriendelijke groet,

Namens het WDTM bestuur

Tonko Wedda

19-05-2022Congres Zorgvernieuwing in versnelling (online)

Digitale revolutie ouderen- en thuiszorg

Op donderdag 19 mei a.s. van 13.00 - 17.00 uur organiseren ActiZ, Alzheimer Nederland, Vilans, WDTM, Zorgthuis.nl en Zorgverzekeraars Nederland het congres Zorgvernieuwing in versnelling.

Bent u erbij?

De ouderen- en thuiszorg in Nederland staat voor een enorme uitdaging. De productiviteit van zorgmedewerkers moet de komende jaren meer dan verdubbelen om aan de toenemende zorgvraag als gevolg van de vergrijzing te kunnen voldoen. Tegelijkertijd moeten zij ook met plezier hun werk kunnen blijven doen. Innoveren van de zorg is één van de strategieën om de uitdagingen van nu en de toekomst het hoofd te bieden. Maar met de bestaande innovaties ende snelheid waarmee deze worden opgeschaald, gaan we het niet redden. Er moet een enorme versnelling komen om de ouderen- en thuiszorg te vernieuwen. Om te voorkomen dat er grote problemen ontstaan, die de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg belemmeren.

Daarom zetten we zorgvernieuwing in de versnelling. We geven gas om op tijd klaar te zijn met het innoveren van de zorg. We richten ons niet alleen op tijdbesparende innovaties, maar ook op kwaliteit van leven en eigen regie van de cliënten. En op het vergroten van het werkplezier van zorgmedewerkers.

Tijdens het congres schenken we aandacht aan de noodzaak van deze versnelling. We onderzoeken wat we van de Duitse ervaringen met de DiPa en DiGa kunnen leren. We gaan in op recente, innovatieve initiatieven. En we schetsen randvoorwaarden voor de vanzelfsprekende inzet van digitale zorg. Het congres wordt afgesloten met het aanbieden van het manifest Zorgvernieuwing in versnelling.

Dit congres staat niet op zichzelf, maar is de start van een reeks activiteiten die de digitale revolutie van de ouderen- en thuiszorg wil stimuleren en blijvend op de agenda wil zetten

 
Meer informatie over dit congres hier
06-04-2022Webinar 'Uitfaseren van kopernetwerk (PSTN)

Het webinar wordt georganiseerd door WDTM en KPN en vindt plaats op woensdag 6 april van 16.00 uur tot 17.00 uur

Meer dan 100 jaar maakt KPN in Nederland gebruik van koperinfrastructuur in het aansluitnet. Het vaste netwerk van KPN is in beweging van een infrastructuur die aanvankelijk vooral gericht was op het leveren van traditionele telefoniediensten naar een netwerk dat geschikt is voor allerlei breedbanddiensten. Inmiddels heeft KPN ook een hoogwaardig FttH-netwerk (glasvezel) beschikbaar voor ruim 3 miljoen adressen in Nederland. Tot en met 2026 komen daar naar verwachting nog eens ruim 2,6 miljoen FttH aansluitingen bij, wat resulteert in 80% van Nederland met glas van KPN.

FttH biedt de mogelijkheid om de klanten naar de best mogelijke dienstverlening te brengen, met hogere bandbreedtes, betere beschikbaarheid, nog hogere kwaliteit van diensten en duurzamer.

Veel eindgebruikers hebben de overstap van het traditionele kopernetwerk naar FttH reeds gemaakt, echter heeft +/- 5% van de klanten in glasgebieden de overstap nog niet hebben gemaakt. Omdat twee netwerken in de lucht houden niet bijdraagt aan de bovengenoemde doestellingen heeft KPN besloten tot rationalisatie en uitfasering van (legacy) platformen op alle adressen in Nederland met een voor KPN beschikbare FttH-access de koperdienstverlening uit te faseren.

Bovenstaande betekent dat in gebieden waar glasvezel is uitgerold, 3 jaar na de uitrol de koperinfrastructuur uitgaat. Zo hebben alle klanten de mogelijkheid om op hun moment de overstap naar Fiber te maken. Het gevolg van deze overstap is dat PSTN (‘analoge’ telefonie) in deze gebieden dus ook zal worden uitgeschakeld. Via het glasvezelnetwerk wordt een alternatief aangeboden, Voice over IP. Deze technische omschakeling kan gevolgen hebben voor het functioneren van alarmlijnen.

In het webinar van 6 april zal KPN in een interactieve sessie uitleg geven over de achtergrond, de ervaringen van een pilot, de gevolgen en de planning. KPN wil graag in gesprek om de verantwoordelijkheden af te bakenen om uiteindelijke de gezamenlijke klant zo goed mogelijk helpen.

 

 
04-04-2022Implementatie- en opschalingscoaching (ronde 6)

Verbetering en aanvulling van de digitale intake-straat

Op maandag 4 april opent de zevende ronde van de subsidieregeling Implementatie- en opschalingscoaching. Met deze regeling kunnen zorgorganisaties coaching aanvragen voor een implementatie- of opschalingsvraagstuk.
 
Het doel van de regeling is om een bijdrage te leveren aan het beter, sneller en duurzaam implementeren en opschalen van goede zorginnovaties. Door samen te werken met een implementatie- of opschalingscoach kunnen zorgorganisaties en ontwikkelaars van een zorginnovatie (in samenwerking met een zorgorganisatie) een stap zetten in het implementatie- of opschalingsproces. Ben je benieuwd hoe je van digitale zorg een duurzame oplossing in plaats van een noodoplossing maakt? Of heb je een andere implementatie- of opschalingsgerichte vraag? Een coach kan je hierbij helpen.


Voor wie is de implementatie- en opschalingscoaching bedoeld?
Een aanbieder van zorg en/of ondersteuning vallend onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz en/of Jeugdwet. Aanbieders van fysiotherapie en oefentherapie zijn uitgesloten van deze subsidieoproep.
Gemeenten en gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en).
Een ontwikkelaar van een zorginnovatie in samenwerking met één van bovenstaande doelgroepen.
Aanvragers mogen maximaal één aanvraag doen in deze ronde (per organisatie en KVK-nummer). Alleen de eerst ingediende aanvraag wordt in behandeling genomen.

Zie ook de link: Implementatie- en opschalingscoaching (ronde 6)

17-02-2022Ouderenzorg in Japan, lessons learned

Beste leden,

Graag nodigen we u uit voor het WDTM webinar Ouderenzorg in Japan, lessons learned dat plaatsvindt op

donderdagochtend 17 februari van 8.00 uur tot 9.30 uur AM

Nederland is niet uniek in de wereld als het gaat om vergrijzing en meer zorg moeten bieden met minder mensen. Vooral Japan loopt op ons voor, met nu al meer dan een kwart van de bevolking boven de 65 jaar. Hoe gaat de maatschappij en de zorg hiermee om? Welke lessen hebben zij al geleerd? Daarover gaan we in gesprek in dit webinar, georganiseerd door ActiZ en WDTM met gasten uit Japan en Nederland.
In dit webinar hebben we een spreker uit Japan te gast en de voertaal is daarom Engels.

Toekomstbestendige zorg
Dit webinar is een co-productie van WDTM met ActiZ academie. Ook ActiZ is bezig met toekomstbestendige zorg, zoals ook in de 10 uitgangspunten  voor toekomstbestendige zorg staat beschreven. Voor VVT-organisaties zelf is er onder meer een visie  visie Digitaal Denken en Doen om op korte termijn te werken aan het anders organiseren van de zorg. En met het programma praat vandaag over morgen roept ActiZ iedereen op om met elkaar in gesprek te gaan over ouder worden en wat dat van elkaar vraagt.
Japan loopt voor op Nederland als het gaat om vergrijzing. Wat kunnen we van hen leren? Het webinar wordt geopend door Anneke Westerlaken, voorzitter van ActiZ. Aansluitend zal Eric van Kooij, Counsellor for Science, Technology & Innovation  op de Nederlandse ambassade in Japan ons kort meenemen in de culturele verschillen tussen Japan en Nederland. Daarna zal dhr. Ryoji Noritake, CEO en Board Member van het Health and Global Policy Institute in Japan, ons vertellen over de ervaringen in Japan: wat zijn best practices? Wat zijn de geleerde lessen en met welke vraagstukken worstelen zij nog? Wat adviseren zij ons gekeken naar wat er bereikt is in Japan en de Nederlandse zorg en samenleving? Aansluitend gaat een panel bestaande uit twee zorgbestuurders en uw voorzitter met Noritake-san in gesprek.
Aanmelden kan via: info@wdtm.nl o.v.v. volledige naam, naam organisatie en mailadres waarmee u deelneemt. U ontvangt de link om deel te nemen na aanmelding.
We hopen jullie op 17 februari in de ochtend te mogen begroeten voor een boeiend en inspirerend webinar!
Met vriendelijke groet,
Namens het WDTM bestuur
Tonko Wedda

10-11-2021WDTM webinar 'Visie Brabantzorg en Zorgboog op zorgtechnologie en innovatie

Het WDTM webinar 'De visie van Brabantzorg en Zorgboog op Zorgtechnologie en innovatie'
vindt plaats op woensdag 10 november van 15.30 uur tot 17.00 uur.

De Zorgboog en Brabantzorg werken al enige tijd samen in het delen van ervaringen op het gebied van onder meer Zorgtechnologie. In dit webinar vertellen beide organisaties graag hoe zij tegen zorgtechnologie aankijken. De zorg ziet dat ze onderling veel meer moet samenwerken om de uitdagingen die voor ons liggen aan te kunnen. Alexander van Cappellen, CIO van de Zorgboog en initiatiefnemer van het Zorg CIO-platform vertelt hier meer over.
Beide organisaties zijn actief bezig om zorgtechnologie te implementeren. Graag vertellen de innovatieambassadeurs en projectmanagers Patrick Fassaert namens Brabantzorg en Bianca Hol namens Zorgboog wat er inmiddels is bereikt en hoe ze zorgtechnologie borgen binnen hun organisatie. Door actief met zorgtechnologie bezig te zijn, zien de zorgorganisaties ook welke oplossingen er gerealiseerd moeten worden om de zorg zo goed mogelijk te ondersteunen en de cliënt meer eigen regie te geven. Zij leggen dit graag aan jullie voor en zijn benieuwd naar de reacties van de deelnemers.
Meldt u zich met onderstaande MS Teamslink aan voor deelname aan het webinar: De visie van Brabantzorg en Zorgboog op Zorgtechnologie en innovatie.
U kunt vanaf 15.20 uur inloggen.

Graag zien we uw aanmelding tegemoet!  

Met WDTM-groet,
Namens het bestuur
 
Tonko Wedda

26-11-2019ALV en galadiner WDTM (Ketenkeurmerk)

Locatie: Restaurant De Engel - Burgemeester Wallerweg 2 - Houten

Programma ALV:
15:30 - 16:00 Ontvangst gasten
16:00 - 17:30 ALV
17:30 - 19:00 Netwerkbijeenkomst

Programma Avond:
19:00 - 22:30 Diner 
22:30 - 24:00 Feest

Kleding : Feestelijk
  

10-10-2019Workshop WDTM Ketenkeurmerk ism KIWA

WDTM organiseert i.s.m. Kiwa een workshop over het nieuwe Ketenkeurmerk v3.0
Locatie: restraurant De Engel, Burgemeester Wallenweg 2, Houten 

Agenda
14.30 uur Ontvangst
15.00 uur Opening
15.10 uur WDTM
15.40 uur vragen aan WDTM
16.00 uur Kiwa
16.30 uur vragen aan Kiwa
16.50 uur vragen en discussie (indien nodig)
17.15 uur Sluiting
17.30 uur Borrel

17-09-2019WDTM Open 2019

WDTM Open 2019

Ook dit jaar wordt voor onze leden de WDTM Open georganiseerd. Mogelijkheden voor Golf, een Clinic, Pistoolschieten, Boogschieten en Kleiduiven schieten en mogelijkheden voor Quad rijden.
Deze middag wordt afgesloten met een heerlijke barbecue.
Het enige wat u mee hoeft te nemen is een zonnig humeur.18-06-2019Uitnodiging Kennisdag Personenalarmering

 SAVE THE DATE: 18 juni

 

Op initiatief van de brancheorganisaties Zorgthuisnl, WDTM (Care technologie) en ActiZ wordt op 18 juni vanaf 12 uur een Kennisdag georganiseerd over Personenalarmering.

 

Er zijn verschillende ontwikkelingen, die een meerwaarde geven om met elkaar te delen:

- Ontwikkeling van analoog naar digitaal: Het analoge netwerk op relatief korte termijn uit-
  gefaseerd door de operators. Is er wel voldoende prioriteit voor deze ontwikkeling, wat zijn de
  risico’s en hoe kan je je hierop voorbereiden?

- Alarmopvolging kan meer gekoppeld worden aan de acute keten in haar geheel. Hoe kan je beter
  en meer samenwerken in de regio? In den lande zijn hier al goede voorbeelden van en qua   
  bekostiging en regelgeving wordt er nu meer gesproken om de regionale beschikbaarheid meer
  gecoördineerd aan te bieden.

- Toegang tot zorgwoningen is een complexe problematiek. Naast de fysieke problematiek – sloten
  en sleutelkluisjes – is de afstemming tussen de betrokken organisaties, de mantelzorgers en de
  cliënten voor veel organisaties een uitdaging.

- Welke innovaties over veilig langer thuis wonen zijn al beschikbaar en waar is behoefte aan?
  Case: Digitaal ondersteunde zorg met een proactieve, persoonlijke en predictieve aanpak in
  Spanje.

 

Deelnemers

 • Zorgaanbieders
 • Zorgverzekeraars
 • Gemeentes
 • Cliënten vertegenwoordiging
 • Woningbouwcorporaties

We richten ons op onder meer managers zorg, zorginkopers, beleidsmakers, innovatie managers,
managers ICT en directieleden.

De Kennisdag op 18 juni is de start van een verkenning die later dit jaar een vervolg krijgt. Hoe dat
vervolg eruit gaat zien, hangt mede af van de feedback die er op en na de Kennisdag wordt
verkregen.

Uiterlijk eind mei ontvangt u het volledige programma en de exacte locatie (midden van het land).

Voor de leden van de brancheorganisaties is de deelname gratis. De bijeenkomst start met een
lunch. Het inhoudelijke programma start om 13.00 uur.

 

U kunt zich via deze link alvast opgeven.

 

Namens de voorbereidingsgroep,

Inge Steinbuch

Harry Robberts

Tonko Wedda

Roger Jongen

Suzanne Veen

23-05-2019VROM Congres Slimmer Thuis !

Slimmer Thuis wordt georganiseerd vanuit het programma Langer Thuis, het programma Eén tegen Eenzaamheid en verschillende partnerorganisaties. Het congres heeft tot doel het breder verspreiden van bestaande en nieuwe oplossingen voor thuiswonende ouderen: Slimmer Thuis.

In het programma Langer thuis werkt het ministerie van VWS samen met regionale en lokale partijen aan één doel: dat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven. We zetten daarbij in op werkenderwijs leren en verbeteren. VWS heeft hierin een ondersteunende rol en helpt partijen versnellen. Hierin past ook het inspireren, van elkaar leren en het met elkaar in contact brengen van partijen rondom het thema slimme technologie thuis.

Het programma Één tegen Eenzaamheid zorgt voor een beweging in Nederland die zowel landelijk als lokaal het verschil maakt voor eenzame ouderen. De inzet van nieuwe, innovatieve vormen van zorg en ondersteuning kan een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid. Als de technologie doet wat de technologie kan doen, dan kan de mens weer doen wat alleen de mens kan doen, namelijk zinvol contact leggen. Op dit congres kunnen partijen, die in contact komen met ouderen, kennismaken met deze slimme oplossingen en het gesprek aangaan wat de kansen en bedreigingen zijn van technologie voor eenzaamheid.

U kunt zich hier aanmelden 

17-05-2019Workshop Communicatie in de zorgsector

17 mei – Houten, Restaurant De Engel, Burgemeester Wallerweg 2

Workshop Communicatie in de zorgsector - door Wisse Kommunikatie

Uitnodiging volgt

15-05-2019WDTM ALV en Netwerkbijeenkomst

Op woensdag 15 mei a.s. organiseert de WDTM een Algemene Ledenvergadering (ALV), gevolgd door een netwerkbijeenkomst in de Sydneyzaal van  

  

Down Under te Nieuwegein

 

De ontvangst is vanaf 14.00 uur en de ALV begint om 14.30 uur

 

U bent van harte welkom! 

  

Agenda ALV

 

14.00 - 14.30 uur        Ontvangst         

 

14.30 - 14.35 uur        Opening en welkom door de voorzitter

 

14.35 - 14.45 uur        Financiën door de penningmeester en kascontrolecommissie                         

 

14.45 - 15.05 uur        Ketenkeurmerk Personenalarmering door voorzitter werkgroep

 

15.05 - 15.40 uur        Bedankjes en nieuws door de voorzitter

 

15.40 - 15.45 uur        Wat verder ter tafel komt

 

15.45 - 16.45 uur        Drie leden presenteren zich:

  

Wolk, de nieuwe generatie heupbescherming

 

door Filippo van Hellenberg Hubar (CEO en co-founder Wolk)

 

Wolk gaat de strijd aan met heupfracturen! De innovatieve heup airbag heeft al tientallen heupen van ouderen gered. Mede-oprichter Filippo van Hellenberg Hubar geeft een kijkje in de keuken over hoe dit tot stand is gekomen. 

  

InstantCare, restoring dignity

 

door Bram Smeets (CMO van InstantCare)

 

InstantCare kan de kwaliteit van incontinentiezorg verbeteren, waardoor bewoners meer kwaliteit van leven hebben en de zorgmedewerkers een lagere werkdruk ervaren. 

  

Hollander Techniek

 

door Rob van Kempen (Manager Zorgtechnologie)

 

Hollander Techniek helpt zorgorganisaties om een blijvende verbetering te bereiken in het zorgproces en in welzijn van bewoners, door inzet van techniek in combinatie met de juiste begeleiding. 

 

 

16.45 -16.50 uur        Afsluiting

 

16.50 -18.00 uur        Borrel en hapjes

  

Zoals gebruikelijk sluiten we de bijeenkomst af met een borrel en hapjes. 

 

We kijken uit naar een constructieve en boeiende bijeenkomst! 

  

U én vanzelfsprekend ook uw collega's zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. 

 

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door op onderstaande link te klikken..

 

Daarmee komt u op de aanmeldsite waar u tevens uitgebreide informatie over programma, sprekers en locatie kunt nalezen. 

  

Graag tot 15 mei a.s. 

 

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur

  

Tonko Wedda

 

10-04-2019NEN Kick-Off Werkgroep keurmerk Slimme Zorg Thuis

Op donderdag 24 januari, tijdens de E-health week vond een door NEN, Vitaal Thuis, Nictiz en WDTM georganiseerde informatiebijeenkomst plaats over de ontwikkeling van een keurmerk voor ‘slimme zorg thuis’. Doel van de bijeenkomst was om belanghebbenden te informeren en om te onderzoeken welke partijen net als de initiatiefnemers de noodzaak zien voor een complete set van heldere, toetsbare kwaliteitscriteria te ontwikkelen voor e-Health thuis. De informatiebijeenkomst krijgt dan ook een vervolg. Op 10 april 2019 zal de eerste werkgroep plaatsvinden waarin een start wordt gemaakt met het traject. Op deze pagina kunt u zich hier inschrijven voor deelname aan de werkgroep.

04-04-2019ANBO Veiligheids10daagse Leeuwarden

Veilig en comfortabel willen wonen is van alle leeftijden. Wie nu fijn woont, wil dit zo lang mogelijk blijven doen. Dan is het handig als u weet hoe u uw veiligheid in en om uw woning kunt vergroten. Wat doet u als er een onbetrouwbaar sujet aan de deur komt? En weet u hoe u uw telefoon en tablet zó kunt beveiligen dat al uw gegevens veilig zijn?

Met hulp van het ministerie van Justitie & Veiligheid, ABN-AMRO, het CCV, Google, ING, Interpolis, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Nu.nl, de Politie, Rabobank, Samsung, SNS, Startpagina en brancheorganisatie WDTM organiseren we voor de tweede keer de ANBO Veiligheids10daagse. Hier leert u alles over babbeltrucs, woningbeveiliging, veilig online betalen en nog veel meer. Bovendien doen we dat op leuke locaties, zoals op de hoofdkantoren van de betrokken bedrijven. Wees welkom in Leeuwarden, Hoofddorp, Tilburg, Arnhem en nog vele andere plekken.

We nodigen u van harte uit! U kunt drie inspirerende en leerzame workshops volgen en natuurlijk zorgen we voor een hapje en een drankje.

Geeft u zich hier snel op, het aantal plaatsen is beperkt.

Heeft u vragen? Mail naar r.devries@anbo.nl

14-03-2019Lunchbijeenkomst Subsidieregelingen tijdens Zorg & ICT

Subsidieregeling WDTM en Zorgthuisnl - om te komen tot een (gezamenlijke) subsidieaanvraag voor innovatie in het kader van het Programma Langer Zelfstandig Thuis

WDTM en Zorgthuisnl organiseren samen op 14 MAART a.s. tijdens de Zorg & ICT Beurs een bijeenkomst over

Landelijke subsidieregelingen innovatie en eHealth

 

13.00-15.30 uur - Jaarbeurs Utrecht - Theaterzaal 16

  

De organisatie is in handen van:

  

Zorgthuisnl, branchevereniging voor aanbieders in zorg en ondersteunng thuis en WDTM, branchevereniging voor Technology Enabled Care en zorginnovatie.

 

Door het Ministerie van VWS zijn drie subsidieregelingen ingesteld die moeten bijdragen aan de opschaling van innovatieve initiatieven waardoor mensen met een chronische ziekte of beperking en ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Het gaat om de regelingen 'eHealth Thuis' (SET), Vernieuwende woon-zorgarrangementen' en 'Uitwisseling gegevens cliënt en professional via de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)'.

 

Tijdens deze bijeenkomst wordt u door experts van Medmij, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), ZonMw en subsidieadviesbureau Hezelburcht geïnformeerd over de inhoud van de regelingen en de manier waarop u een aanvraag kunt doen. Aansluitend gaan we met elkaar in gesprek over de (on)mogelijkheden voor kleine en middelgrote zorgaanbieders om aan dergelijke regelingen deel te nemen.

 

Uiteraard kunt u voor of na de lunchbijeenkomst de beurs bezoeken. Voor meer informatie www.zorg-en-ict.nl.

 

Bij voldoende belangstelling wordt voor onze leden een rondleiding op de beurs georganiseerd. 

  

Programma

  

12.00 - 12.30 uur:  Inlooplunch in de lounge van de Jaarbeurs voor leden van Zorgthuisnl en WDTM

 

13.00 uur: Opening door middagvoorzitter Tonko Wedda, voorzitter WDTM

 

13.10 uur: Stimuleren van eHealth thuis door Inge Valstar, programmamanager ZonMw, Jerry Kanhai, coördinator SET, RVO en Jane de Jong, adviseur SET, RVO

 

13.40 uur: Vernieuwende woon-zorgarrangementen door Frank van der Voort, senior adviseur Stimuleringsregeling Wonen en Zorg, RVO

 

14.10 uur: Uitwisseling van gegevens tussen cliënt en professional via de Persoonlijke Gezondheidsomgeving door Marcel Heldoorn, strategisch adviseur MedMij en manager digitale zorg Patiëntenfederatie

 

14.30 uur: Praktische toelichting op het aanvragen van subsidieregelingen door Margo Groeneweg en Erik van der Zeijden, consultants subsidieadviesbureau Hezelburcht

 

14.50 uur: Gaat u subsidie aanvragen? Zo ja, wat heeft u hiervoor nodig? Zo nee, wat houdt u tegen? Discussie met de zaal

 

15.15 uur: Innovatie en eHealth voor en door zorgaanbieders, een reflectie op de discussie door Hans Buijing, bestuurder Zorgthuisnl

 

15.30 uur: Afsluiting door Tonko Wedda

  

Graag tot 14 maart a.s.

 

Namens de WDTM

 

Tonko Wedda, voorzitter
  

25-01-2019E-Health, Waar staan we ??

Graag vragen wij uw aandacht voor het event dat op 25 januari bij het Het Slimste Huis in Alkmaar wordt gehouden. 
Voor het programma verwijzen wij u graag naar de bijlage die u HIER kunt downloaden.

24-01-2019Informatiebijeenkomst ontwikkeling keurmerk slimme zorg thuis

Beste leden en relaties,

WDTM start in samenwerking met onze partners NEN, Nictiz en VitaValley een project om de Inkoopspecificaties 4.0 van VitaalThuis onder te brengen in een keurmerk.

Het persbericht spreekt verder voor zich!

Groet namens het bestuur,

Tonko Wedda

 

Persbericht - Informatiebijeenkomst ontwikkeling keurmerk slimme zorg thuis

Op donderdag 24 januari, tijdens de E-health week, organiseert NEN in samenwerking met Nictiz, Vitaal Thuis en WDTM een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van een keurmerk voor ‘slimme zorg thuis’. Tijdens deze bijeenkomst worden belanghebbenden geïnformeerd over de ideeën en de mogelijkheden om deel te nemen aan het ontwikkelingsproces van het keurmerk.

In 2014 is op initiatief van VitaValley het programma Vitaal Thuis gestart. Vitaal Thuis heeft als doel mensen in staat te stellen thuis de zorg te ontvangen die zij nodig hebben. Digitale innovatie en de inzet van thuiszorgtechnologie zijn hierbij belangrijke pijlers. Belanghebbende partijen uit de zorg, het bedrijfsleven en kennisinstellingen hebben binnen Vitaal Thuis gewerkt aan gezamenlijke specificaties.

Gewaarborgd vertrouwen noodzakelijk

De specificaties worden doorontwikkeld tot een complete set van heldere, toetsbare kwaliteitscriteria. Het ontbreken daarvan belemmert de brede toepassing van thuiszorgtechnologie. Een keurmerk kan helpen deze helderheid wel te verschaffen.

Start met telemonitoring

We beginnen met criteria voor telemonitoring op het gebied van thuisdialyse, chronisch hartfalen en COPD; relevante toepassingen in de beweging naar ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Het uiteindelijke doel is om het keurmerk toepasbaar te maken voor allerlei toepassingen van thuiszorgtechnologie.
Het te ontwikkelen keurmerk vult de bestaande WDTM ketenkeurmerken op het gebied van 'Personenalarmering' en 'Toegang tot Zorgwoningen' aan.

Informatiebijeenkomst

Het keurmerk komt tot stand in een open en transparant proces, waaraan in beginsel elke partij, met een belang of expertise, mee kan doen. Als u belangstelling heeft voor het traject kunt u zich vóór 17 januari 2019 aanmelden voor de eerste bijeenkomst op 24 januari 2019 via deze link. Deelname aan de informatiebijeenkomst is kosteloos.

Meer informatie

Meer informatie over de informatiebijeenkomst? Neem contact op met Kars Jansen, consultant Zorg & Welzijn, e-mail zw@nen.nl.

Lees het bericht op nen.nl

 


NEN Twittert al z'n persberichten. Volg ons @NEN_Pers.


NEN: wat is het en wat doet het?
Goede afspraken over producten, diensten en werkwijzen zijn belangrijk. Is veiligheid in het geding, dan zijn ze zelfs van levensbelang. Zoals afspraken over speeltoestellen, woningen, ontruimingsplannen en cyber security. In Nederland is NEN al 100 jaar het centrum van normalisatie. NEN helpt bedrijven en andere partijen om onderling heldere en toepasbare afspraken te maken. NEN vertegenwoordigt ook Nederlandse bedrijven en partijen om samen met centra in andere landen afspraken te maken op Europees en zelfs internationaal niveau.


 

      

 

 

09-01-2019BALV + Nieuwjaarsbijeenkomst WDTM

BALV + WDTM Nieuwjaarsreceptie 

Locatie: Down Under - Nieuwegein
Aanvang : Bijzondere Algemene ledenvergadering 15:30 tot 16:30
Aanvang : Nieuwjaarsbijeenkomst 16:30 - 18:00 uur
Aanvang : Borrel 18:00 uur

11-12-2018ALV + Internet of Things in de Zorg (IoT)

Beste leden en relaties,

Op dinsdag 11 december a.s.  organiseert de WDTM een Algemene KLedenvergadering (ALV) gevolgd door een netwerkbijeenkomst in  


                                                 Down Under te Nieuwegein

De ontvangst is vanaf 13.30 uur en de ALV begint om 14.00 uur. U bent van harte welkom!

Locatie: Down Under
Ravensewetering 1
3439 ZZ Nieuwegein
030-2877777
Info@downunder.nl

Zoals u mogelijk heeft gemerkt, is er de afgelopen periode weer veel gebeurd en wij staan klaar voor een nieuw bruisend WDTM-jaar 2019. Wij rekenen dus op uw komst!. We hebben onze leden keihard nodig om de WDTM verder uit te bouwen en te ontwikkelen.

Het eerste gedeelte van de ALV (14:00-15:30) is alleen toegankelijk voor WDTM-leden:

Agenda besloten deel ALV

13.30-14.00 uur                Ontvangst         
14.00-14.05 uur                Opening en welkom door de voorzitter
14.05-14.15 uur                Organisatorische veranderingen
14.15-14.30 uur                Begroting 2019
14.30-14.45 uur                WVTTK

Agenda openbaar deel ALV

14.45-15.00 uur                Pauze en Inloop
15.00-15.15 uur                Nieuws en nieuwe leden
15.15-15.30 uur                WDTM Ketenkeurmerk ontwikkelingen

Netwerkbijeenkost over Internet of Things in de Zorg

Marit Peters en Mark Jenniskens, Chief Innovation Officer, StrICT Consultancy, IoT in de Zorg: een terugblik op de MooC (online training) die StrICT en WDTM hebben georganiseerd. Zij bespreekt bijzonder commentaar van de deelnemers en vat de conclusies samen.    

Michel Timp, Chief Healthcare Transformation Officer Huawei, Safe, smart & Healthy City: Een nieuwe balans tussen Gezondheidszorg, Gezondheid en Urbanisatie

De relatie tussen de overheid en haar burgers verandert onder invloed van de verstedelijking. In dit kader zijn Smart City oplossingen nodig om de balans tussen de gemeenschap, het milieu en de economie in een gezond evenwicht te brengen. Huawei gebruikt IoT-technologie om verschillende sensoren en slimme devices met haar SmartCity platform te verbinden. Aggregatie van de sensordata afkomstig uit persoonlijke-, Smart Home-, Smart District en Smart City omgevingen is hierbij even belangrijk als het beschikbaar stellen van deze informatie voor valorisatie. Hierdoor verkrijgen de burgers, de overheid en de zorgprofessionals de mogelijkheid om de gezondheidsomgeving te monitoren, te onderhouden en te managen.

Mirjam Cuper en Casper van Heck zijn werkzaam als consultant/data scientist bij Data & Analytics binnen KPN ICT Consulting. IoT: de toekomst van de zorg?

Wat is IoT? Wat is de toegevoegde waar van IoT in de zorg? En zijn er al initiatieven in ontwikkeling?
Mirjam is hiervoor enkele jaren werkzaam geweest als data analist en adviseur informatievoorziening binnen het Erasmus Medisch Centrum, en Casper heeft als promovendus gewerkt en als universitair docent enkele vakken in de neuroscience en data science gegeven. Zij richten zich momenteel op het formeren van een gespecialiseerd team van zorgprofessionals dat zich volledig gaat richten op data-gedreven oplossingen in de zorgsector.

Bart Lelij, director business development Swycs,  Toepassing van IoT in de zorgpraktijk. In de zorgwoning van de toekomst zijn bewoners ‘connected’. Dat betekent verbonden met elkaar, met hun (mantel)zorgers en met de apparaten in het huis.

SWYCS levert vandaag al het IoT-platform van de toekomst dat mensen, apparaten en service providers met elkaar verbindt. Bart geeft voorbeelden van concrete toepassingen van IoT in de zorg.

17.10 -17.15 uur             Afsluiting
17.45-18.45 uur              Borrel en hapjes

Zoals gebruikelijk sluiten we de bijeenkomst af met een borrel en hapjes.
Wij kijken uit naar een constructieve en boeiende bijeenkomst! 

Met vriendelijke groet namens het bestuur.

Tonko Wedda 

22-11-2018Symposium Op stap naar weerbaarheid in een digitale samenleving

Datum: 22 november van 09:00 tot 17:00 uur
Locatie: Voormalig Officierscasino, Soesterberg
Toegang: gratis

Hoe weerbaar is uw organisatie in de digitale samenleving?

Praat mee , krijg antwoorden en wissel ervaringen uit.

Digitalisering verandert elke branche en elk vakgebied. Daarmee stijgt ook de afhankelijkheid van een goed functionerend telecomnetwerk. Het moet beschikbaar zijn en op tijd de juiste informatie leveren. Maar wat doet u als telecom uitvalt? Bijvoorbeeld door een cyberaanval of een kabel die geraakt wordt bij graafwerkzaamheden. Uitval is nooit helemaal te voorkomen en de impact kan groot zijn. Hoe haakt u aan bij  technologische ontwikkelingen en zorgt u er ook voor dat uw organisatie kan omgaan met uitval van telecom en klaar is voor de toekomst?

Hoor op 22 november hoe koplopers het in hun organisatie aanpakken en laat u inspireren door hun praktijklessen. Ga in gesprek over de mogelijkheden voor uw organisatie, krijg antwoorden op uw vragen en wissel ervaringen uit met branchegenoten.

Programma

9:00

Ontvangst en registratie

10:00

Opening door Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

 

Acht stellingen over telecommunicatie in relatie tot crisisbeheersing en weerbaarheid -
Dr. Menno van Duin, lector Crisisbeheersing, Instituut Fysieke Veiligheid.

11:30

pauze

11:45

Parallelsessies 1

   
 

Balzaal

Salon

Zegerszaal

 

Weerbaarheid is een werkwoord - Jaap-Jan Stuve, service delivery manager, Gasunie, Auke Doornbosch, coördinator crisismanagement, preparatie & training - Gasunie Transport Services.

Continuïteit: uw plicht - Mark van der Velden, Manager Informatie- en Medische Technologie Rijnstate Ziekenhuis en Bart Koopmans, Integraal Veiligheidskundige, GGD-GHOR Nederland

Een weg naar weerbaarheid - Mirjam van Burgel, onderzoeker, Agentschap Telecom.

12:30

Lunch

13:30

Parallelsessies 2

   
 

Balzaal

Salon

Zegerszaal

 

Integratie met BCM - Frank Bodewes, DSO Architect Enexis Groep

You think this is a game? Oefenen met telekwetsbaarheid - Anouk Vos, Founding Partner RevNext en Anh Tran, Junior Consultant, RevNext.

Innovatie in een veranderend risicolandschap - Kees Hintzbergen, Adviseur Informatiebeveiliging, Informatiebeveiligingsdienst

14:30

Parallelsessies 3

   
 

Balzaal

Salon

Zegerszaal

 

De onverwachte kosten van incidenten - Theo van Ruijven, Senior onderzoeker en adviseur Nationale Veiligheid en Cybersecurity TNO.

Informatiedeling voor weerbaarheid - Frans van den Akker, Information Manager, ISPT.

Gedragsbeïnvloeding voor bewustwording - Jessica Overweg, onderzoeker, Agentschap Telecom.

15:30

pauze

15:45

Beschikbaarheid: een gezamenlijk belang - Jaya Baloo, Chief Information Security Officer, KPN.

 

Slotwoord - Peter Spijkerman, Directeur-Hoofdinspecteur, Agentschap Telecom.

16:45

Hapje en drankje

Being (un)connected

Bekijk tijdens de pauzes de tussentijdse resultaten van het onderzoek ‘Being (un)connected’  van studenten van Academie Minerva. Het onderzoek wordt begeleid door Hermen Maat, docent interactieve media en netwerkonderzoeker.

22-10-2018Online training IoT (Internet of Things)

In nauwe samenwerking hebben Strict en de WDTM een interactieve online training ontwikkeld over het Internet of Things (IOT) in de zorg. Dat IOT de zorg gaat veranderen én een enorme impact gaat hebben op de zorg is zeker.

Meld je vóór 16 oktober gratis aan voor deze online training en ontdek wat de kansen en mogelijkheden, maar ook zeker wat de bedreigingen zijn!   

De MOOC IOT in de zorg start op 22 oktober en duurt drie weken. Reken er op dat je per week een aantal uur met de training bezig bent. Aanmelden kan via: MOOC-ZORG

Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat.

17-10-2018The International Technology Enabled Care Conference 2018

Samen met de Britse Zusterorganisatie TSA zet WDTM dit congres op de kaart. 
Het TSA International Technology Enabled Care Conference 2018
16 - 17 oktober in Birmingham - UK

Inschrijven kunt u via de site van TSA

19-09-2018Workshop Europese norm voor sociale alarmering en technology enabled care

De afgelopen jaren is er door een internationale groep van organisaties uit oa. Nederland, Zweden, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Spanje intensief samengewerkt ter realisatie van een Europese norm voor de keten rondom de dienst sociale alarmering. De eerste fase (primair gericht op sociale alarmering) staat op het punt van afronden waarna de scope wordt uitgebreid naar nieuwe diensten als  bv. mobiele alarmering, sensortechnologieën en ehealth. In deze standaard staat de dienst en de hieraan verbonden keten van processen centraal en dus niet de techniek. Tijdens deze sessie geven wij inzicht in de resultaten tot nu toe en dient deze tevens als uitnodiging voor nauwere betrokkenheid van WDTM leden bij de volgende fasen!

De workshop wordt verzorgd door Daniël Schut (Verklizan), voorzitter Nederlandse normcommissie NEN/TC431 aangevuld door Roger Jongen als Europese projectlead CEN TC431.

19-09-2018Netwerkbijeenkomst Dementie

Programma

13:00 - 13:30 Ontvangst Workshop

13:30 - 14:30 Workshop Europese norm voor sociale alarmering en technology enabled care
De workshop wordt geleid door Daniel Schut, voorzitter van de Nederlandse normcommissie
Hij zal worden geassisteerd door Roger Jongen, de Europese project lead van CEN TC431

14:30 - 15:00 Ontvangst Netwerkbijeenkomst

15:00 - 17:00 Netwerkbijeenkomst over Dementie

Annemarie Timp-Hofmans, Projectleider doorontwikkeling functie cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet Zorg en dwang bij Raad op Maat en eigenaar Mediation met Zorg

Presentatie: Mag straks de voordeur nog wel op slot?

Met ingang van 2020 is de Wet Zorg en dwang een feit. Deze wet vervangt de BOPZ (bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen). In deze wet gaat het om de vraag: wanneer dwang mag worden gebruikt in de zorg voor mensen met dementie en een verstandelijke handicap?

Hoe maak je een zorgvuldige afweging bij het inzetten van onvrijwillige zorg. En wanneer is er sprake van onvrijwillige zorg? In deze presentatie neemt Annemarie ons in vogelvlucht mee door deze nieuwe wet
________________________________________

Marco Blom, adjunct-directeur en waarnemend directeur/bestuurder bij Alzheimer Nederland. Mede-initiatiefnemer van het Deltaplan Dementie

Presentatie: Dementie als maatschappelijk vraagstuk

Dementie als maatschappelijk vraagstuk: antwoorden van technologische en sociale innovaties.
________________________________________
Gerco Vijfhuize, Projectleider Innovatie en Ontwikkeling bij stichting Zorgwaard

Presentatie: De praktische impact van de Wet Zorg en Dwang … is men al (voldoende) voorbereid?

Op de Zuid-Hollandse Eilanden is de Ketenzorg Dementie opgezet om mensen met dementie die thuis wonen en de mantelzorgers in dit proces zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. De keten is een samenwerkingsverband van verschillende zorgaanbieders, vrijwilligers - en welzijnsorganisaties op de ZHE. De keten wil het mogelijk maken dat mensen met dementie zo lang mogelijk op een verantwoorde manier thuis kunnen blijven wonen door de hulpverlening rondom de cliënt af te stemmen en te optimaliseren.

De Ketenzorg dementie Hoeksche Waard licht een aantal praktische voorbeelden toe die mede in relatie tot de nieuwe wet Zorg en dwang staan.

________________________________________
Corrie Aarts, Projectmanager en Annelein van Sluijs, Programmamanager van DOT  De Wever

Presentatie: Technologie in de ouderenzorg

De behoefte aan innovatie in de ouderenzorg is groter dan ooit! Enerzijds omdat het de tijd er naar is: maatschappelijke en technologische ontwikkelingen stellen ons in staat om steeds weer nieuwe oplossingen te bedenken en nieuwe zorgconcepten te ontwikkelen. Maar anderzijds ook omdat het moet; de vraag naar zorg stijgt met een groter wordende groep ouderen. Voldoende uitdaging om aan te gaan. Het DOT (Dementie Ondersteuning en Training) gaat deze uitdagingen aan en is betrokken bij verschillende nieuwe innovatieve ontwikkelingen die in co-creatie tot stand komen. Innoveren is samenwerken, samenwerking tussen partijen die niet altijd voor de hand lijken te liggen, maar juist die samenwerking levert vaak mooie innovatieve producten die, door het testen bij eindgebruikers, veel mogelijkheden bieden voor de kwetsbare ouderen. Innovatieve projecten waar we op dit moment aan werken zijn:
-    DayGuide
-    Ontmoetingsapp
-    Technokoffer
________________________________________
Dr. Jan Rietsema, directeur Into D’mentia

Presentatie: Ervaar zelf hoe het is om met dementie te leven

Als je zelf ervaart hoe het is om met dementie te leven, snap je dementie beter, toon je meer begrip, ervaar je de zorg als minder zwaar en ….. kun je betere zorg leveren. Into D’mentia gebruikt een narrative game in een interactieve cabine of een VR headset om de simulatie zo goed mogelijk te laten zijn. Jan vertelt over de ontwikkeling en de inzet van zijn oplossing en illustreert een en ander aan de hand van videofragmenten uit de simulatie.

17:00 - 18:00 Netwerkborrel

27-06-2018Video in de Zorg en Toegang tot de Zorgwoning

Video in de Zorg en Toegang tot de zorgwoningen
Locatie:  GreenVillage in Nieuwegein

Programma volgt

23-05-2018ALV + Netwerkbijeenkomst

Het nieuwe bestuur is druk bezig om haar plannen gestalte te geven. Er geberut een hoop zowel voor als achter de schermen!

Graag praten we jullie bij over de jongste ontwikkelingen tijdens de ALV. Bij dezen vragen we jullie om deze datum alvast in de agenda vrij te houden!
Ontvangst om 1400 uur, start van de ALV om 14.30 aansluitend de netwerkmeeting.
Het exacte programma zullen wij eerdaags met u delen.

07-03-2018Zorg Thuis: e-Health in de Praktijk

Houten, 6 februari 2018

Geachte mevrouw, meneer,
Gebruik van eHealth, domotica en sociale robotica in de zorg is ‘trending topic’. Of het nu gaat om hulp aan cliënten bij het onthouden van hun dagelijkse taken, het oplossen van het arbeidsmarktprobleem, ondersteuning van mantelzorgers of administratieve lastenverlichting: alles lijkt mogelijk met digitale technologie. Ook de overheid stimuleert het gebruik ervan op allerlei manieren: via informatie-platforms, bij opleidingen, in zorginstellingen en met een jaarlijkse eHealth-week.

Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) en WDTM, branchevereniging voor (woon-) zorgtechnologie steunen deze initiatieven en constateren tegelijkertijd een hiaat. Want waar is de aandacht voor Zorg Thuis?  Hoe gaan eHealth, domotica en sociale robotica hierin hun plek krijgen? Wat betekent het voor cliënten en mantelzorgers, wijkverpleegkundigen en verzorgenden? En hoe kan de zorgtechnologiebranche inspringen op wensen en behoeften?

BTN en WDTM willen dat er antwoorden komen op vragen over digitale technologie in Zorg Thuis zodat cliënten, mantelzorgers en professionals digitaal vaardig de toekomst in kunnen. Hier gaan de sprekers tijdens het seminar ‘Zorg Thuis: eHealth in de praktijk’, vanuit hun expertise als onderzoeker, beleidsmaker, zorgprofessional en -ondernemer, een eerste aanzet toe geven. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen en mee te praten.

Praktische gegevens

Seminar ‘Zorg Thuis: eHealth in de Praktijk
Woensdag 7 maart 2018 van 12.45 – 16.45 uur. De zaal is om 12.30 uur open.
Locatie: Evoluon, Noord Brabantlaan 1, 5652 LA Eindhoven

Voorafgaand aan het seminar bieden BTN en WDTM een beperkt aantal deelnemers de mogelijkheid om van 12.00 – 12.30 uur een rondleiding te krijgen door ‘de slimste woning’ dat zich op het terrein van het Evoluon bevindt. Meld u snel aan, want vol = vol

Het kantoor van BTN is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur. Onze afdeling ondersteuning en advies is bereikbaar via het rechtstreekse nummer 088 – 4600310, of email: helpdesk@btn.nu. Ook kunt u mij persoonlijk benaderen via email: stefanie.vanvliet@btn.nu of mobiel 06- 28995477.

Aanmeldformulier  op te vragen bij BTN (zie bovenstaand) en bij WDTM (INFO@WDTM.NL)

Programma

12.00 – 12.30 uur
Op basis van voorinschrijving: bezoek aan ‘De slimste woning’

12.30 uur
Zaal open

12.45 uur
Welkom
door Tonko Wedda, voorzitter WDTM, aansluitend Opening door middagvoorzitter Stephanie Lowiessen, adviseur innovatie en zorg, K+V

13.00 – 13.30 uur
Wat is eHealth, domotica en hoe staat het met het gebruik ervan
door Ilse Swinkels, senior onderzoeker eHealth, Nivel

13.30 – 13.50 uur
Keuze voor technologische ondersteuning: regie bij de cliënt
door Ilse Schoormans, eigenaar van de Nieuwe Maatschappij en Thuisleefgids.nl

13.50 – 14.10 uur
Innovatie in zorg thuis: begin er niet aan
door Nino Bellengé, eigenaar van startup E-ssence

14.10 – 14.30 uur
Alle cliënten een IPad: cliënt de regie, meer tijd voor de zorg door eenmalige registratie aan de bron
door Damayanti Beije, leerling-verpleegkundige en René Schaffels, bedrijfsvoering en kwaliteit, Stichting MaxZorg

14.30 – 14.50 uur
Techniek en Zorg Thuis; naar een reële taakverdeling met toekomst
door Jacqueline Kuppens, Adviseur Techniek en Zorg, Kuppens Advies.

Pauze


15.20 – 15.40 uur
Van innovatie naar implementatie door Reinout Engelberts, CEO Sensara

15.40 – 16.00 uur 
Langdurig gebruik van de sociale tinybot Tessa: lessen en ervaringen van afgelopen jaar
door Wang Long Li, oprichter Tinybots en Anita van Hoof, locatiemanager Brabantzorg

16.00 – 16.20 uur
Missie: iedereen in de zorg digivaardig
door Lea Bouwmeester, coördinator coalitie Digivaardig in de Zorg, ECP | platform voor informatiesamenleving

16.20 – 16.45 uur
De middag samengevat
door Hans Buijing, directeur-bestuurder BTN en Afsluiting door dagvoorzitter. Aansluitend drankje en hapje in het restaurant van het Evoluon.08-02-2018Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) i.s.m. partner BTN

Ledenbijeenkomst van BTN met als onderwerp de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In het eerste gedeelte van de bijeenkomst willen wij u graag een stapje verder helpen in de voorbereiding op de AVG en gaan we het hebben over de Functionaris Gegevensbescherming. In het tweede gedeelte van de bijeenkomst gaan we in op de gevolgen van de AVG voor het gebruik van personeelsgegevens, camerabeelden etc. 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG zorgt onder meer voor een versterking en uitbreiding van privacyrechten, meer verantwoordelijkheden voor organisaties en dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese toezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen op te leggen.

Op 4 mei 2016 is de AVG gepubliceerd. De AVG is 20 dagen na deze publicatie in werking getreden. Maar de AVG is pas vanaf 25 mei 2018 van toepassing. Er zit dus een periode van 2 jaar tussen de inwerkingtreding van de AVG en het moment dat deze daadwerkelijk van toepassing is. Deze tijd hebben organisaties nodig om zich goed voor te bereiden op de AVG.

9.30 uur: Inloop

10:00 uur: Opening

10:00 – 11:00 uur Presentatie door CareSecure over voorbereiding op AVG

11:00 – 12:00 uur
Presentatie door Ten Holter Noordam over gevolgen van AVG voor gebruik van personeelsgegevens etc.

 12:00 uur   Afsluiting

 

 

Locatie: KNMvD, De molen 77, 3995 AW Houten.

Verwijder onderstaande deelnemer
Made by ifthen