CEN TC431: Je hebt meer invloed dan je denkt binnen Europa

Vanaf 2014 zijn WDTM, Daniël Schut van Verklizan en Roger Jongen van Jongen Zorgt vertegenwoordigd in de NEN normcommissie social care alarms. Daniël Schut is hiervan voorzitter. Namens WDTM neemt Wilma Sligman van Incluzio deel aan deze commissie. Binnen de normcommissie worden afspraken gemaakt voor Nederland en worden voorstellen gedaan om binnen de EU te komen tot gemeenschappelijke afspraken op het gebied van personenalarmering. Het doel is om te komen tot een Europese standaard voor de keten van personenalarmering.

Een en ander wordt vormgegeven binnen de CEN-werkgroep TC 431 voor de procesafspraken en binnen de CENELEC-werkgroep TC79 voor de technologie. CENELEC TC79 werkgroep 4 ontwikkelt de normering die uitmondt in de norm CN50143. Hierin is Nederland vertegenwoordigd via Lucas Klosterman van Philips.

CEN TC 431 ontwikkelt een procesmodel en ketenafspraken voor de gehele keten van personenalarmering, van leverancier, installateur, zorgcentrale, aanbieder, opvolger, system integrator. De Europese projectgroep CEN TC 431 wordt geleid door Roger Jongen, met ondersteuning van een Zweeds secretariaat. Daniel Schut en Lucas Klosterman vertegenwoordigen Nederland binnen de Europese TC.

Komend halfjaar komt TC431 met haar eerste afronding: een Technical Specification (TS) voor de social alarm chain. De basis van deze TS is gevormd door het WDTM ketenkeurmerk en versterkt met ISO richtlijnen en het Quality Standards Framework van de TSA uit Engeland.

Komende periode vindt de stemronde plaats over de laatste versie van de TS. We houden je hiervan graag op de hoogte middels deze site. Mocht je mee willen denken en mee willen doen aan het vormgeven van de afspraken binnen Nederland of Europa, laat dit dan weten aan Daniel of Roger.

Daniel Schut, 06-51250579 of dschut@verklizan.com             

Roger Jongen, 06-55362262 of roger@jongenzorgt.nl

Made by ifthen