Introductie WDTM Ketenkeurmerk

WDTM heeft het Ketenkeurmerk Personenalarmering ontwikkeld. Met dit kwaliteitskeurmerk maken alle betrokkenen in de keten van persoonsgebonden alarmeringsdiensten, waaronder leveranciers, installateurs, zorgcentrales, alarmopvolgers en aanbieders, gebruik van een leidend procesmodel. Hierdoor worden processen geoptimaliseerd en kwaliteit gewaarborgd, wat resulteert in de hoogst mogelijke betrouwbaarheid voor de eindgebruiker.

Het keurmerk is ontwikkeld door ervaringsdeskundigen uit de gehele keten. Om objectiviteit te waarborgen is het model getoetst door een externe en onafhankelijke organisatie. Alleen speciaal hiervoor opgeleide auditeurs mogen audits afleggen. Dit is belegd bij KIWA. Organisaties kunnen zich voor de verschillende rollen laten certificeren. Hierdoor wordt de lokale keten die de dienstverlening in heeft gericht versterkt. Het Nederlandse ketenkeurmerk wordt momenteel als blauwdruk gebruikt om de Europese kwaliteitstandaard voor Technology Enabled Care (TEC) vorm te geven.


Het ketenkeurmerk speelt in op de maatschappelijke behoefte om langer zelfstandig te kunnen wonen door middel van betrouwbare betaalbare producten en diensten. Hierdoor zijn consumenten en ketenpartners ervan verzekerd dat ze met betrouwbare dienstverleners te maken hebben.

Het WDTM ketenkeurmerk kent momenteel drie modules, te weten:

  1. Module personenalarmering (onderdeel van ketenkeurmerk v3.0)
  2. Module mobiele alarmering  (onderdeel van ketenkeurmerk v.3.0)
  3. Module toegang tot zorgwoningen

De modules zijn te downloaden onder het tabblad keurmerk documenten.

Kiwa versterkt het ketenkeurmerk door haar professionele organisatie, die professionele audits kan uitvoeren maar ook vanwege haar ambitie en know how om het ketenkeurmerk te integreren in haar programma en verder te ontwikkelen.

Wij constateren dat de belangstelling voor het ketenkeurmerk toeneemt. Mede daardoor is versterking van zowel de bedrijfsvoering als het ontwikkelingspotentieel van essentieel belang.

Het bestuur heeft door de samenwerking met KIWA een gedegen en verantwoorde keuze gemaakt. 

Zie voor meer informatie over KIWA en certificeringen de website van Kiwa 

Made by ifthen