Ketenkeurmerk


 

WDTM heeft het Ketenkeurmerk Personenalarmering ontwikkeld. Met dit kwaliteitskeurmerk maken alle betrokkenen in de keten van persoonsgebonden alarmeringsdiensten, waaronder leveranciers, installateurs, zorgcentrales, alarmopvolgers en aanbieders, gebruik van een leidend procesmodel. Hierdoor worden processen geoptimaliseerd en kwaliteit gewaarborgd, wat resulteert in de hoogst mogelijke betrouwbaarheid voor de eindgebruiker.

Het keurmerk is ontwikkeld door ervaringsdeskundigen uit de gehele keten. Om objectiviteit te waarborgen is het model getoetst door een externe en onafhankelijke organisatie. Alleen speciaal hiervoor opgeleide auditeurs mogen audits afleggen. Dit is belegd bij KIWA. Organisaties kunnen zich voor de verschillende rollen laten certificeren. Hierdoor wordt de lokale keten die de dienstverlening in heeft gericht versterkt. Het Nederlandse ketenkeurmerk wordt momenteel als blauwdruk gebruikt om de Europese kwaliteitstandaard voor Technology Enabled Care (TEC) vorm te geven.


Het ketenkeurmerk speelt in op de maatschappelijke behoefte om langer zelfstandig te kunnen wonen door middel van betrouwbare betaalbare producten en diensten. Hierdoor zijn consumenten en ketenpartners ervan verzekerd dat ze met betrouwbare dienstverleners te maken hebben.

Het WDTM ketenkeurmerk kent momenteel drie modules, te weten:

  1. Module personenalarmering
  2. Module mobiele alarmering
  3. Module toegang tot zorgwoningen

 

De modules zijn down te downloaden onder het tabblad keurmerk documenten.

Made by ifthen