Ketenkeurmerk

WDTM heeft het Ketenkeurmerk Persoonsgebonden Alarmeringsdiensten ontwikkeld. Met dit kwaliteitskeurmerk maken alle betrokkenen in de keten van persoonsgebonden alarmeringsdiensten, waaronder leveranciers, installateurs, zorgcentrales, alarmopvolgers en aanbieders, gebruik van een leidend procesmodel. Hieronder worden processen geoptimaliseerd en kwaliteit gewaarborgd, wat resulteert in de hoogst mogelijke betrouwbaarheid voor de eindgebruiker.

Het keurmerk is ontwikkeld door ervaringsdeskundigen uit de gehele keten. Om objectiviteit te waarborgen is het model getoetst door een externe en onafhankelijke organisatie. Alleen speciaal hiervoor opgeleide auditeurs mogen audits afleggen. Zo stelt het keurmerk installateurs in staat door middel van checklistsen werkprocedures een optimale dienstverlening te garanderen. De objectieve normeringen stellen zorgcentrales in staat eenvoudiger prijsdifferentiatie toe te passen, wat leidt tot een evenwichtiger dienstenaanbod tegen concurrerende tarieven. Consumenten tenslotte zijn er zeker van dat gecertificeerde partijen gebruik maken van objectieve normeringen en duidelijk protocollering ten behoeve van de veiligheid en betrouwbaarheid.

Het ketenkeurmerk speelt in op de maatschappelijke behoefte om langer zelfstandig te kunnen wonen door middel van betrouwbare betaalbare produkten en diensten voor personenalarmering. 
Dit betekent voor zowel de vertegenwoordigers als eindgebruikers dat het ketenkeurmerk betrouwbaar en efficiënt is en zal zorgen voor een hogere acceptatie en aanschaf van personenalarmeringsprodukten en -diensten.
Het keurmerk wordt momenteel uitgebreid met de module Toegangsbeheer.
 

Made by ifthen