Publicaties en artikelen

Meer lezen over woonzorgtechnologie? Zie hieronder een aantal interessante links naar publicaties, artikelen en video's.

Acceptatie van technologie

Sebastiaan Peek is promovendus en docent verbonden aan het Lectoraat Health Innovations and Technology van Fontys en Tranzo (Tilburg University). Hij doet onderzoek naar acceptatie van technologie door ouderen. In deze video licht hij zijn onderzoek toe.

Proefschrift over acceptatie van technologie door zelfstandig wonende ouderen

Ouderen verschillen sterk van elkaar. Dit geldt ook voor hoe open ze staan voor het gebruik van technologie. Bij de ene oudere zijn de omstandigheden voor gebruik gunstiger dan bij de andere oudere. Feit is dat momenteel veel technologie onderbenut blijft. Dr. Sebastiaan Peek heeft op basis van jarenlang wetenschappelijk veldonderzoek onder ouderen twee modellen ontwikkeld waarmee adoptie en gebruik structureel verbeterd kunnen worden:

C-TAILS: begrijpen c.q. beïnvloeden hoe technologie in huis komt.
DITUS: zorgen dat technologie in huis blijft en gebruik duurzaam is.

Uitgangspunt bij beide modellen is dat de levens van ouderen niet stil staan. Wat technologie hen waard is verschilt per periode/moment. Kunst is om deze momenten te begrijpen en te benutten. De modellen kunnen toegepast worden te helpen bij het:
a) effectiever aanbieden van technologie aan ouderen;
b) coachen/trainen van medewerkers in hoe zij ouderen (en familieleden) benaderen wanneer het gaat over technologiegebruik;
c) bevorderen van duurzaam gebruik van technologie door ouderen;
d) ontwikkelen van beleid op het gebied van technologie en ouderen, waarbij het oudere individu centraal staat.

Het proefschrift van Sebastiaan is te downloaden op www.sebastiaanpeek.nl

Trends en ontwikkelingen

Tot 1 maart 2015 was Roger Jongen manager kwaliteit en innovatie bij branchevereniging WDTM. Op verzoek van WDTM deelt Roger zijn kennis van technologische trends en ontwikkelingen. Voor de komende vijf jaar is een aantal trends te voorspellen waar de zorg en welzijn sector mee te maken krijgt. In dit artikel worden enkele trends en ontwikkelingen beschreven. 
Roger zal ons regelmatig op de hoogte houden van actuele zaken.

Sensortechnologie

Er zijn steeds meer ontwikkelingen die er aan bijdragen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Toch maakt zorgtechnologie voor veel ouderen nog geen deel uit van het leven. In dit artikel legt Rob Mandigers (directeur van Consyst) uit wat de drempels zijn en hoe die weggenomen kunnen worden.

Technologie als maatje

Bij BrabantZorg helpt zorgtechnologie om de kwaliteit van leven van bewoners te verhogen, bewoners meer bewegingsvrijheid te geven en personeel te ontlasten. Zora de zorgrobot is daar een voorbeeld van. Lees in dit artikel meer over zorgtechnologie bij BrabantZorg.

 

Made by ifthen