Menukaarten voor de inzet van zorgtechnologie bij dementie en ANWzorg

Medio september organiseerden ZorgThuisnl en WDTM een succesvolle bijeenkomst over zorgtechnologie. Hierbij zijn de zogenaamde ‘menukaarten’ met daarop een overzicht van de verschillende mogelijkheden voor de inzet van zorgtechnologie bij dementiezorg en ANW-zorg gepresenteerd. De bedoeling van de menukaarten is om medewerkers in de zorg voorbeelden te geven van technologische toepassingen die vandaag al inzetbaar zijn.

Een gezamenlijke werkgroep Innovatie, bestaande uit leden van Zorgthuisnl en WDTM, heeft de menukaarten afgelopen maanden opgesteld. Volgens de voorzitter van de werkgroep Innovatie, Sacha Gramberg, zijn de menukaarten een mooi voorbeeld hoe branche-organisaties elkaar kunnen versterken. Hij stelt “technologische oplossingen vinden hun weg naar de markt; via de consument en via de zorgorganisaties. Dat is steeds minder een innovatie, steeds meer een implementatie”. Aan het einde van de bijeenkomst bood Sacha Gramberg de Menukaarten aan aan de voorzitters van ZorgThuisnl en WDTM, Hans Buijng en Tonko Wedda.

Hans Buijing van Zorgthuisnl is verheugd over de output van de werkgroep. “Het is goed te zien hoe een samenwerking met inhoudelijke zorgaanbieders en kenners van de mogelijkheden van zorg-ict en e-health direct resultaat geeft op anders werken in de zorg”, stelt Buijing. Om af te sluiten met dat “de zorg staat voor een onoverkomelijk probleem als er niet snel een volledige en volwaardige integratie komt van zorg zoals wij die kennen en alle vormen van telecare en ehealth. Alleen zo maak je de zorg toekomstbestendig!”

Minister Hugo de Jonge kon helaas niet aanwezig zijn op deze avond, maar heeft de menukaarten de volgende dag uit handen van Hans Buijing alsnog in ontvangst mogen nemen.

De menukaarten zijn te downloaden via www.zorgthuisnl.nl en via de volgende links.
  Menukaart-ANW-definitief  Menukaart-Dementie-definitief

Publicaties en artikelen

Meer lezen over woonzorgtechnologie? Zie hieronder een aantal interessante links naar publicaties, artikelen en video's.

Levensloopbestendig wonen

Particuliere woningbezitters stimuleren voor het levensloopbestendig maken van hun woning

Download hier het document

Investeren in levensloopbestendige woningen

Investeren in levensloopbestendige woningen

Download hier het document

Pact voor de Ouderenzorg

Met het pact voor de ouderenzorg komen tal van partijen, waaronder gemeenten, verzekeraars, zorgverleners en andere maatschappelijke partners, samen in actie om eenzaamheid te signaleren en te doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van verpleeghuiszorg te verbeteren.

U kunt het pact hier downloaden

Samenwerking bij alarmering: inventarisatie van de spoedzorgketen

Wanneer gebruikers van een persoonlijke alarmknop beter weten hoe dit werkt en betrokken hulpdiensten beter samenwerken zou personenalarmering beter ingezet kunnen worden. Dit blijkt uit het Nivel-onderzoek waarin knelpunten in de spoedzorgketen rondom de inzet  van personenalarmering zijn geïnventariseerd.

Voor tijdige en juiste opvolging bij alarmering zijn actuele contactgegevens van thuiszorgorganisaties en medische gegevens van cliënten nodig. Daarnaast is een goede spreekluisterverbinding nodig tussen cliënt en centralist. Op dit moment werken thuiszorgorganisaties en centrales voor personenalarmering slechts op incidentele basis samen bij het gebruik van personenalarmering en is er nauwelijks samenwerking met huisartsenposten. Hierdoor kan het gebeuren dat cliënten langer op hulp moeten wachten dan nodig is.

De verschillende partijen geven aan meer te willen gaan samenwerken om de efficiëntie te bevorderen. Hiervoor is structureel overleg en verbeterde informatie-uitwisseling tussen centrales voor personenalarmering, thuiszorgorganisaties en huisartsenposten nodig.

Auteurs: M. van der Gaag, N. Bos, , M. Hendriks, D. de Boer namens  www.nivel.nl

Bijlage: Rapport personnenalarmering 2018

Personenalarmering WDTM whitepaper 3.0

WDTM heeft in samenwerking met Strict het whitepaper: "Kritische infrastructuur in de zorg opgesteld".
klik hier om dit whitepaper te downloaden. 

Acceptatie van technologie

Sebastiaan Peek is promovendus en docent verbonden aan het Lectoraat Health Innovations and Technology van Fontys en Tranzo (Tilburg University). Hij doet onderzoek naar acceptatie van technologie door ouderen. In deze video licht hij zijn onderzoek toe.

Proefschrift over acceptatie van technologie door zelfstandig wonende ouderen

Ouderen verschillen sterk van elkaar. Dit geldt ook voor hoe open ze staan voor het gebruik van technologie. Bij de ene oudere zijn de omstandigheden voor gebruik gunstiger dan bij de andere oudere. Feit is dat momenteel veel technologie onderbenut blijft. Dr. Sebastiaan Peek heeft op basis van jarenlang wetenschappelijk veldonderzoek onder ouderen twee modellen ontwikkeld waarmee adoptie en gebruik structureel verbeterd kunnen worden:

C-TAILS: begrijpen c.q. beïnvloeden hoe technologie in huis komt.
DITUS: zorgen dat technologie in huis blijft en gebruik duurzaam is.

Uitgangspunt bij beide modellen is dat de levens van ouderen niet stil staan. Wat technologie hen waard is verschilt per periode/moment. Kunst is om deze momenten te begrijpen en te benutten. De modellen kunnen toegepast worden te helpen bij het:
a) effectiever aanbieden van technologie aan ouderen;
b) coachen/trainen van medewerkers in hoe zij ouderen (en familieleden) benaderen wanneer het gaat over technologiegebruik;
c) bevorderen van duurzaam gebruik van technologie door ouderen;
d) ontwikkelen van beleid op het gebied van technologie en ouderen, waarbij het oudere individu centraal staat.

Het proefschrift van Sebastiaan is te downloaden op www.sebastiaanpeek.nl

Trends en ontwikkelingen

Tot 1 maart 2015 was Roger Jongen manager kwaliteit en innovatie bij branchevereniging WDTM. Op verzoek van WDTM deelt Roger zijn kennis van technologische trends en ontwikkelingen. Voor de komende vijf jaar is een aantal trends te voorspellen waar de zorg en welzijn sector mee te maken krijgt. In dit artikel worden enkele trends en ontwikkelingen beschreven. 
Roger zal ons regelmatig op de hoogte houden van actuele zaken.

Sensortechnologie

Er zijn steeds meer ontwikkelingen die er aan bijdragen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Toch maakt zorgtechnologie voor veel ouderen nog geen deel uit van het leven. In dit artikel legt Rob Mandigers (directeur van Consyst) uit wat de drempels zijn en hoe die weggenomen kunnen worden.

Technologie als maatje

Bij BrabantZorg helpt zorgtechnologie om de kwaliteit van leven van bewoners te verhogen, bewoners meer bewegingsvrijheid te geven en personeel te ontlasten. Zora de zorgrobot is daar een voorbeeld van. Lees in dit artikel meer over zorgtechnologie bij BrabantZorg.

 

Made by ifthen