ACCELERATING THE DIGITAL TRANSITION

2024-06-05

A stepping stone for sustainable elderly care in Europe

The digitalisation of social services and especially in the long-term care is increasingly vital in today’s interconnected world. It enhances the accessibility for digital platforms make social services more accessible to a wider range of people, including those in remote areas or with physical disabilities. This accessibility can bridge gaps and ensure that those who need support can easily access it.

When we discuss the future of digitalisation of social services it is also about efficiency. Digitalisation streamlines processes, reducing paperwork and bureaucratic hurdles. This efficiency can lead to faster responses to requests for assistance and quicker delivery of services to those in need. Digitalisation is also about digital data. Digital platforms allow for better data management, enabling social service providers to collect, analyse, and utilise data more effectively. This data-driven approach can lead to improved decision-making, better resource allocation, and more targeted interventions.

Digitalisation is also about new technologies, smart monitoring systems using AI, creating new avatars for older people, robotics in the longterm care sector, virtual reality for older people but also as a training tool for the staff, specific assistive technologies and many other systems, solutions, tools, approaches.

Overall, the digitalisation of social services holds great promise for improving accessibility, efficiency, effectiveness, and accountability in the delivery of support to those in need. However, it’s essential to ensure that digitalisation efforts are inclusive and equitable, so that they reach all members of society, including those who may face barriers to accessing digital technologies.

By launching this report we would like to open and stimulate the expert discussion about the needs, possibilities, challenges, sustainable solution and future of social services in the frame of Digitalisation.

Download complete article here

Een sensor die detecteert of de drager is gevallen

29-02-204

Door snel te detecteren dat iemand is gevallen, kan er ook snel medische hulpverlening geboden worden. Vooral voor ouderen, maar bijvoorbeeld voor bouwvakkers op een bouwplaats, kan het een uitkomst zijn om een sensor te dragen die snel een signaal afgeeft wanneer de drager gevallen is. In zijn promotieonderzoek bestudeerde Xueyi Wang valdetectie vanuit verschillende invalshoeken en benaderingen.

Wang werkte met een camera die een persoon op het lijf kan dragen, en ontwikkelde algoritmes om op basis van de beelden te detecteren of er sprake was van een val. Bovendien onderzocht hij de mogelijkheden voor event-based camera's: dat zijn camera's die alleen actief beeld registeren als er iets verandert in de helderheid van de waarneming, waardoor ze energiezuiniger zijn. 

Xueyi Wang voerde zijn onderzoek uit bij het Bernoulli Institute for Mathematics, Computer Science and Artificial Intelligence, afdeling Information Systems, met financiering van het Chinese Scholarship Council. Hij vervolgt zijn loopbaan als postdoc bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees het artikel Sensor leidt tot snellere hulpverlening na valpartij ouderen - Skipr
Bron: Skipr publicatiedatum 28-02-2024

De link naar het proefschrift staat hier.


Terugblik congres 'Zorgvernieuwing in versnelling'

ActiZ heeft deze terugblik op het congres 'Zorgvernieuwing in versnelling' van d.d. 19 mei 2022 gepubliceerd. In het stuk zijn een aantal quotes van minister Helder aangehaald en is gerefereerd aan het bericht dat Zorgvisie heeft geschreven n.a.v. dit congres.

Deze berichtgeving kan door leden gebruikt worden of te plaatsen op eigen kanalen. De aparte video’s kun je ook hier vinden op onze YouTube kanaal.

Uitfaseren kopernetwerk in Nederland

25-05-2022

Aanleiding uitfaseren koper op FttH-adressen
Meer dan 100 jaar maakt KPN in Nederland gebruik van koper infrastructuur in het aansluitnet. Het vaste netwerk van KPN is in beweging van een structuur die aanvankelijk vooral gericht was op het leveren van traditionele telefoniediensten naar een netwerk dat geschikt is voor allerlei breedbanddiensten. Inmiddels heeft KPN ook een hoogwaardig FttH-netwerk beschikbaar voor ruim 3 miljoen adressen in Nederland. Tot en met 2026 komen daar naar verwachting nog eens ruim 2,6 miljoen FttH aansluitingen bij. FttH biedt de mogelijkheid om de klanten naar de best mogelijke dienstverlening te brengen, met hogere bandbreedtes, betere beschikbaarheid en nog hogere kwaliteit van diensten.
 
Aanvankelijk heeft KPN (eerst Reggefiber) het FttH netwerk uitgerold in steden, dorpen en kernen waar ook het KPN-kopernetwerk aanwezig is. Hierdoor heeft KPN een dubbel aansluitnetwerk op inmiddels ruim 3 miljoen adressen, het zogenaamde “overlay” netwerk. Daarnaast is er in de afgelopen jaren in de grotere nieuwbouwgebieden alleen FttH uitgerold (het zogenaamde “fiber only-netwerk”).
 
Aanpak
In zes gebieden (Amsterdam IJburg, Zwolle Stadshagen, Bennekom, Eibergen, Eersel en Bergeijk) heeft een pilot plaatsgevonden. In deze gebieden (binnen de bebouwde kom) is het koper uitgezet en zijn alle eindgebruikers gemigreerd naar dienstverlening over FttH. De adressen in de buitengebieden zijn nog steeds aangesloten op glasvezel, maar de aansluiting en dienstverlening komt vanuit een dichtbijgelegen verdeelkast die is aangesloten op glasvezel. De traditionele telefooncentrale in deze 6 gebieden kon daarmee ontmanteld worden en een nieuwe bestemming krijgen (denk aan bewoning of een zakelijke bestemming). De pilot had dus een gebiedsaanpak. Dit was een zeer arbeidsintensieve aanpak om de laatste noodzakelijk FttH verbindingen aan te leggen (graven, vergunningen etc.). Daarom is de volgende fase voor Koper Uit de aanpak gewijzigd naar een adressenaanpak en kondigen we alleen adressen aan voor Koper Uit waar de FttH reeds in de woning aanwezig is of op rol tegen de gevel of op de erfgrens. Vanwege de nieuwe uitrol van glasvezel in heel Nederland krijgen steeds meer adressen de beschikking over glasvezel en worden er per kwartaal weer nieuwe adressen aangekondigd voor Koper Uit.

Uitfaseren kopernetwerk in NL

Wat betekent dit voor gebruikers van dienstverlening over koper?
Veel eindgebruikers hebben de overstap van het traditionele kopernetwerk naar FttH reeds gemaakt, echter beide netwerken zijn in gebruik en worden naast elkaar in stand gehouden. Vanwege de toegenomen digitalisering van de maatschappij en groeiende behoefte aan bandbreedte neemt de afname van de traditionele koperdiensten af. KPN heeft daarom besloten tot rationalisatie en uitfasering van (legacy) platformen en op alle adressen in Nederland met een voor KPN beschikbare FttH-access de koperdienstverlening uit te faseren. Alle afnemers van dienstverlening over koper kan hiermee dus geconfronteerd worden ongeacht wie de aanbieder (provider) van de dienstverlening is. Het is noodzakelijk dat klanten tijdig hierover geïnformeerd worden vanuit hun provider en een alternatief aanbod aangeboden krijgen voor alternatieve dienstverlening over FttH. Na publicatie van Koper Uit voor een bepaald adres heeft de provider/klant 3 jaar om de huidige dienstverlening over koper te migreren naar een alternatief. 1 jaar na publicatie zal het niet meer mogelijk zijn om nog nieuwe aansluitingen over koper te activeren voor dit adres. De uitfasering is van toepassing op alle adressen waar FttH beschikbaar is of waar binnenkort FttH beschikbaar zal zijn, en waar KPN een aanbod voor diensten op basis van FttH heeft, ook indien KPN voor de levering van die diensten gebruik maakt van glasvezel van derden.

Via de postcodechecker van KPN Netwerk kunt u zien of een adres binnen de selectie van gepubliceerde adressen valt voor Koper Uit.

Vraag & Antwoord

Reden uitzetten koper
Waarom zet KPN het koper uit voor deze adressen?
Glasvezel is de toekomst, is efficiënter, biedt hogere bandbreedtes en is stabieler. Geen reden voor KPN dus om koper naast glasvezel in de lucht te houden.

Migratie diensten
Kunnen klanten ook naar andere diensten migreren?
Ja indien het koper uitgaat kan de klant altijd vergelijkbare diensten via glas afnemen. Het kan wel zijn dat hierdoor bepaalde apparatuur die afhankelijk is van de koper-techniek niet meer werkt
 
Alarmlijn (brand en inbraak)
Ik heb een PSTN-aansluiting en mijn adres staat in de lijst “Koper uit”. Deze PSTN-lijn is in gebruik als alarmlijn, wat moet ik doen nu koper op mijn adres stopt voor PSTN?     
Op de adressen op de lijst “Koper uit” zal de dienstverlening stoppen en zult u een andere oplossingen moeten zoeken. Alarmlijnen zijn er in verschillende klassen, maar voor geen enkel type alarmlijnen is PSTN nodig.

  • Type alarmlijnen AL0 en AL1 mogen ook over een internetverbinding over FttH of op basis van mobiel verbonden worden met de alarmcentrale.
  • De meer kritische alarmlijnen, in de hoogste klassen (AL2) kunnen gevormd worden op basis van dubbele mobiele verbinding (dual vendor) of een redundant concept via de ene zijde over een internetverbinding over FttH en de ander zijde via mobiel.

Neem tijdig contact op met uw alarmleverancier of uw verzekeringsmaatschappij; deze kan u hierin goed adviseren.   

Fax     
Mijn fax werkt nu op basis van PSTN. Hoe kan dit opgelost worden nu mijn adres op de lijst “Koper uit” staat?
Binnen de internet gebaseerde toepassingen zijn er verschillende faxservices-applicaties verkrijgbaar waardoor PSTN niet meer nodig is voor de fax Het kan voorkomen dat er extra vereisten nodig zijn voor specifieke branche-groepen; informeer in dat geval bij uw brancheorganisatie of uw dienstenleverancier wat de mogelijkheden zijn.     

Liftaansluiting
Ik heb een lift aansluiting op basis van PSTN, wat moet ik doen nu mijn adres op de lijst “Koper uit” staat?     
Alle Nederlandse liftleveranciers hebben veilig/certificeerde oplossingen voor de spreek-luister-verbindingen voor liften op basis van mobiele technologie.
Neem tijdig contact op met uw liftleverancier, deze kan u hierin goed adviseren.     

Zorgalarm     
Ik heb een zorgalarm op basis van PSTN, wat moet ik doen nu mijn adres op de lijst “Koper uit” staat?     
Voor zorgalarm zijn er veilige oplossingen voorhanden waarbij PSTN niet nodig is. Er zijn oplossingen op basis van IP/voice of via mobiel.
Neem tijdig contact op met uw zorgalarm organisatie, deze kan u hierin goed adviseren.     

Mijn specifieke toepassing kan alleen over koper infrastructuur
De toepassing die ik gebruik is alleen mogelijk over koper infrastructuur, hoe kan dit worden opgelost nu mijn adres op de lijst “koper uit” staat?     
Op adressen waar FttH beschikbaar is, zal KPN de dienstverlening via de koperinfrastructuur beëindigen, dus zal er een andere oplossing gezocht moeten worden op basis van een alternatieve infrastructuur.
Neem tijdig contact op met uw dienstenleverancier of met de leverancier van deze specifieke applicatie voor advies.
Indien u niet tot een oplossing kunt komen heeft KPN onafhankelijke adviseurs die samen met uw dienstenleverancier een oplossingsrichting kunnen onderzoeken.
     
Mijn adres is FttH orderbaar maar heeft nog geen FTU binnen
Mijn adres staat in de lijst “Koper uit” en is FttH orderbaar (HP), maar er is nog geen FTU binnen aangesloten. Wat nu?     
Ieder betreffend adres met een actieve koperdienst die nu HP is, zal door het aansturen van een klantorder via uw provider kosteloos HC gemaakt worden.
Het (door KPN ingeschakelde) installatiebedrijf zal contact met u opnemen om een afspraak te maken voor de aanleg van een nieuwe FttH aansluiting.     

Stopt koper
Stopt KPN overal in Nederland met koper?
Nee, niet op adressen waar geen alternatief op basis van glasvezel beschikbaar is (met uitzondering van inactieve bijzondere koperaansluitingen). De koper infrastructuur is zeker met de hoogwaardige breedbandtechnieken prima geschikt voor nu en in de toekomst.
Echter als een adres FttH beschikbaar is, wordt de koperdienstverlening gemigreerd naar dienstverlening op basis van FttH.

Klant wil niet
Wat als de klant niet meewerkt aan migratie van NL7/8 naar NL6 door KPN Netwerk?
Wholesalepartner is dan aan zet om klant te benaderen alsnog over te stappen. Zolang de KPN Netwerk monteurs nog in de regio aan het werk zijn (info beschikbaar in wekelijkse rapportage) kan de migratie naar NL6 alsnog snel uitgevoerd worden.

Niet tijdig migreren klant
Wat gebeurt er als een klant niet tijdig gemigreerd is naar glas?
De koperverbinding wordt daadwerkelijk afgesloten op de gecommuniceerde EoL datum.

Reactie WDTM op Dialoognota Ouder worden 2020-2040

15-11-2021

Niet alleen focus op tijdbesparing, maar ook op ontzorgen en faciliteren om langer zelfstandig te wonen.
In de dialoognota wordt vooral gesproken, maar beperkt over tijdsbesparende technologie, e-health en medische technologie. WDTM pleit ervoor om de inzet van ICT maar ook andere technologische oplossingen in een bredere context mee te nemen. Woon(zorg)technologie kan ouderen helpen om langer zelfstandig (thuis) te blijven wonen, hun afhankelijk(heidsgevoel) te verminderen,zekerder van zichzelf te worden en vitaler te blijven. Mantelzorgers kunnen met de inzet van technologie worden geholpen om hun taken minder zwaar te maken en vanzelfsprekend kan technologie een rol spelen in het ontzorgen en ontlasten van de zorgprofessionals. Voor wat betreft de inzet van technologie voor zorgprofessionals kijken we dus niet alleen naar tijdsbesparende technologie, maar ook naar technologie die ontzorgt, ontlast en waar mogelijk de arbeidsvreugde ondersteunt.

Nieuwe strategieën nodig om op te schalen en behoefte aan een centrale plek met kennis van zorgtechnologieën
WDTM is ervan overtuigd dat technologie in bredere zin heel veel meer kan betekenen, dan er momenteel wordt gerealiseerd. De inzet van bijvoorbeeld tijdsbesparende technologie in de ouderenzorg is op dit moment marginaal te noemen zoals blijkt uit recent onderzoek van Significant en Vilans. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door de beperkte beschikbaarheid van relevante tijdsbesparende technologie, anderzijds is het opschalen van deze technologie vooralsnog een probleem. Bij het laatste speelt het veelal ontbreken van (voldoende) bewijslast waar de zorgkantoren en zorgverzekeraars zich op kunnen baseren een rol. Het is de vraag hoe het bewijs van de effectiviteit van (innovatieve) technologie adequaat kan worden geleverd. De inzet van technologie kent, met name gedurende een aanloopperiode, een beperkte inzet waardoor het moeilijk is om bewijs te leveren. Dit vraagt om een centrale aanpak en eenheid in taal en methodiek om waarde te bepalen.

Er zijn nieuwe strategieën nodig om adequate innovaties te realiseren waar ouderen in de verschillende stadia van hun reis behoefte aan hebben en die voldoende schaalbaar zijn. Daarnaast is er behoefte aan nieuwe strategieën die innovaties die in behoeften voorzien (versneld) te laten opschalen. Ter illustratie: het succesvol inzetten van technologie en hulpmiddelen vereist een andere manier van denken en werken. Vaak wordt technologie nog als product ingekocht en ingezet. In de praktijk blijkt dat iedere technologie zijn eigen ‘gebruiksaanwijzing’ – een maatwerkbenadering - kent om tot succesvol gebruik te kunnen komen. In de maatwerkbenadering speelt vaak een netwerk van partners een rol om succesvolle zorg op afstand te bewerkstelligen. De technologie moet een oplossing bieden voor een functionele probleemstelling of vraag.
WDTM acht het wenselijk en noodzakelijk dat er onderzoek wordt gedaan om de nieuwe strategieën van een fundament te voorzien.
Verder is er behoefte aan een centrale plek waar kennis over de waarde van zorgtechnologie in de ouderenzorg wordt opgehaald en gedeeld.

Bredere digitalisering middels een fonds “technologie thuis”
Wij bepleiten ook een brede inzet op digitalisering; breder dan nu het geval is in de nota. Digitale oplossingen en innovaties kunnen een belangrijke rol spelen om vitale ouderen vitaal te houden, hulpbehoevende ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren en zelfredzaam te zijn en ook om de mantelzorgers en zorgprofessionals te ontlasten. Wij pleiten ervoor dat ouderen een beroep kunnen doen op een fonds om nieuwe technologie thuis toe te passen die het langer, verantwoord, prettig, veilig en zelfredzaam thuis wonen bevordert.

Aandacht voor infrastrucuur, datagedreven zorg en een digitaal rijbewijs voor zorgmedewerkers
Om digitale innovaties succesvol te maken, is een kader nodig voor zowel de infrastructuur als voor de kwaliteit van de data. Data en datagedreven technologieën kunnen het leefplezier van ouderen vergroten en zorgprocessen ondersteunen. Datagedreven zorg draagt bij aan preventie, beslissingsondersteuning en zorg op maat. In dit kader is regie op het gebied van standaardisatie, normering, verrijken en uitwisseling van data essentieel. Tenslotte zal ook meer aandacht besteed moeten worden aan de training en acceptatie van nieuwe manieren van werken door de zorgprofessionals en de digitale vaardigheid in de vorm van bijvoorbeeld een digitaal rijbewijs voor de zorg.

Ouderentechnologiefonds voor innovatie en opschaling
WDTM pleit voor een technologiefonds dat zich met name richt op het ondersteunen van de ontwikkeling van innovaties die helpen om erkende problemen op te lossen. Dit fonds zal niet alleen financiële ondersteuning moeten bieden, maar in samenwerking met relevante partners ook moeten borgen dat opschalen succesvol kan geschieden. De nota pleit ervoor om de zorg betaalbaar te houden en reikt een aantal opties aan die er in de praktijk op neer komen dat de burger meer zelf zal moeten gaan betalen en dat vergoedingen onder druk komen te staan. Wij wijzen erop dat het streven om de kosten onder controle te krijgen een remmend effect kan hebben op de inzet en/of het opschalen van bepaalde technologie waardoor de mogelijkheden die de technologie biedt onderbenut blijven. Dan wel dat onvoldoende of niet aangetoond kan worden dat de technologie bewezen effectief is of kan worden.

Ruimte voor andere businessmodellen door digitalisering en innovatie
De digitalisering van de zorg wordt steeds in verband gebracht met instrumenten en toepassingen die mogelijk problemen zouden kunnen oplossen of kansen zouden creëren.
Maar er wordt nooit aangegeven dat denken vanuit een digitale wereld totaal andere principes heeft en daarmee komt tot een geheel ander oplossings- en kansen repertoire. Denken in de digitale wereld gaat niet over organisaties en voorop vastgestelde oplossingen. Het gaat over organiseren en denken vanuit de klant naar de zorgverlener. Daarmee zet digitaal denken de bijl aan de wortel van de organisatie van zorg.
Met Uber kwam er niet een andere oplossing voor taxi's. Met Uber kwam een totaal ander model van kwaliteit. Niet het (gekochte) certificaat waarmee de chauffeur taxi mocht rijden was de garantie tot kwaliteit, maar de review van klant over de chauffeur en vice versa maakte dat de kwaliteit omhoog ging. En doordat iedereen als taxichauffeur kon gaan rijden, gingen ook andere groepen (huisvrouwen, werklozen, studenten, enz.) rijden, waardoor er veel meer capaciteit beschikbaar kwam. En dat laatste zou voor de zorg een zegening zijn in een tijd dat we gewoon te weinig resources hebben om zorg te leveren.

Onveilige sleutelkluisjes
Een onderwerp dat vaak te weinig aandacht krijgt, is de toegang tot woningen van mensen die zorg nodig hebben. Veelal hebben organisaties binnen dezelfde regio hun eigen beleid dan wel laten het aan de cliënt over om een keuze voor een oplossing te maken. Dit leidt tot excessen en onveilige situaties. Zo zijn er naar schatting 250.000 onveilige sleutelkluisjes in gebruik. Om tot een veilig en efficiënt beleid te komen, is regionale samenwerking tussen alle stakeholders noodzakelijk.

Een loket voor zorg
Om goede zorg en ondersteuning te krijgen, is de weg voor veel mensen te lang en te complex. We pleiten ervoor om de zorgvraag vanuit één loket te laten afhandelen waarbij in gevallen dat dat noodzakelijk is ook maatwerk kan worden geleverd.

Leren van het buitenland
In de ogen van WDTM kunnen we ook veel meer van het buitenland leren, dan we nu doen. Twee voorbeelden: In Duitsland is een belangrijke omslag gerealiseerd met betrekking tot de inzet van e-health door de zogenaamde DiGa-fast-track. En in Spanje wijst wetenschappelijk onderzoek uit dat pro-actieve en persoonlijke telezorg een sterke preventieve en domeinoverstijgende werking heeft (met een positieve ratio bij vertaling naar ons lokale stelsel middels een SROI Quick Scan van 5,5).

Reactie WDTM op houtskoolschets Acute Zorg

Eind 2020 heeft WDTM bijgevoegde reactie gepubliceerd op de Houtskoolschets Acute Zorg van het Ministerie van Volksgezondheid. De reactie van WDTM staat hieronder.

De houtskoolschets is bedoeld om bouwstenen aan te dragen voor de toekomstige inrichting en bekostiging van de acute zorg. De houtskoolschets is een startpunt. Deze houtskoolschets beschrijft een perspectief op een nieuwe inrichting en bekostiging van het acute zorglandschap. Het is bedoeld als een stip op de (niet al te verre) horizon en als een richtinggevend discussiedocument. De houtskoolschets is te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/03/aanbieding-houtskoolschets-acute-zorg

Menukaarten voor inzet zorgtechnologie bij dementie en ANWzorg

Medio september organiseerden ZorgThuisnl en WDTM een succesvolle bijeenkomst over zorgtechnologie. Hierbij zijn de zogenaamde ‘menukaarten’ met daarop een overzicht van de verschillende mogelijkheden voor de inzet van zorgtechnologie bij dementiezorg en ANW-zorg gepresenteerd. De bedoeling van de menukaarten is om medewerkers in de zorg voorbeelden te geven van technologische toepassingen die vandaag al inzetbaar zijn.

Een gezamenlijke werkgroep Innovatie, bestaande uit leden van Zorgthuisnl en WDTM, heeft de menukaarten afgelopen maanden opgesteld. Volgens de voorzitter van de werkgroep Innovatie, Sacha Gramberg, zijn de menukaarten een mooi voorbeeld hoe branche-organisaties elkaar kunnen versterken. Hij stelt “technologische oplossingen vinden hun weg naar de markt; via de consument en via de zorgorganisaties. Dat is steeds minder een innovatie, steeds meer een implementatie”. Aan het einde van de bijeenkomst bood Sacha Gramberg de Menukaarten aan aan de voorzitters van ZorgThuisnl en WDTM, Hans Buijng en Tonko Wedda.

Hans Buijing van Zorgthuisnl is verheugd over de output van de werkgroep. “Het is goed te zien hoe een samenwerking met inhoudelijke zorgaanbieders en kenners van de mogelijkheden van zorg-ict en e-health direct resultaat geeft op anders werken in de zorg”, stelt Buijing. Om af te sluiten met dat “de zorg staat voor een onoverkomelijk probleem als er niet snel een volledige en volwaardige integratie komt van zorg zoals wij die kennen en alle vormen van telecare en ehealth. Alleen zo maak je de zorg toekomstbestendig!”

Minister Hugo de Jonge kon helaas niet aanwezig zijn op deze avond, maar heeft de menukaarten de volgende dag uit handen van Hans Buijing alsnog in ontvangst mogen nemen.

De menukaarten zijn te downloaden via www.zorgthuisnl.nl en via de volgende links.

Menukaart-ANW-definitief  Menukaart-Dementie-definitief

Levensloopbestendig wonen

Particuliere woningbezitters stimuleren voor het levensloopbestendig maken van hun woning

Download hier het document

Investeren in levensloopbestendige woningen

Investeren in levensloopbestendige woningen

Download hier het document

Pact voor de Ouderenzorg

Met het pact voor de ouderenzorg komen tal van partijen, waaronder gemeenten, verzekeraars, zorgverleners en andere maatschappelijke partners, samen in actie om eenzaamheid te signaleren en te doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van verpleeghuiszorg te verbeteren.

U kunt het pact hier downloaden

Samenwerking bij alarmering: inventarisatie van de spoedzorgketen

Wanneer gebruikers van een persoonlijke alarmknop beter weten hoe dit werkt en betrokken hulpdiensten beter samenwerken zou personenalarmering beter ingezet kunnen worden. Dit blijkt uit het Nivel-onderzoek waarin knelpunten in de spoedzorgketen rondom de inzet  van personenalarmering zijn geïnventariseerd.

Voor tijdige en juiste opvolging bij alarmering zijn actuele contactgegevens van thuiszorgorganisaties en medische gegevens van cliënten nodig. Daarnaast is een goede spreekluisterverbinding nodig tussen cliënt en centralist. Op dit moment werken thuiszorgorganisaties en centrales voor personenalarmering slechts op incidentele basis samen bij het gebruik van personenalarmering en is er nauwelijks samenwerking met huisartsenposten. Hierdoor kan het gebeuren dat cliënten langer op hulp moeten wachten dan nodig is.

De verschillende partijen geven aan meer te willen gaan samenwerken om de efficiëntie te bevorderen. Hiervoor is structureel overleg en verbeterde informatie-uitwisseling tussen centrales voor personenalarmering, thuiszorgorganisaties en huisartsenposten nodig.

Auteurs: M. van der Gaag, N. Bos, , M. Hendriks, D. de Boer namens  www.nivel.nl

Bijlage: Rapport personnenalarmering 2018

Personenalarmering WDTM whitepaper 3.0

WDTM heeft in samenwerking met Strict het whitepaper: "Kritische infrastructuur in de zorg opgesteld".
klik hier om dit whitepaper te downloaden. 

Acceptatie van technologie

Sebastiaan Peek is promovendus en docent verbonden aan het Lectoraat Health Innovations and Technology van Fontys en Tranzo (Tilburg University). Hij doet onderzoek naar acceptatie van technologie door ouderen. In deze video licht hij zijn onderzoek toe.

Proefschrift over acceptatie van technologie door zelfstandig wonende ouderen

Ouderen verschillen sterk van elkaar. Dit geldt ook voor hoe open ze staan voor het gebruik van technologie. Bij de ene oudere zijn de omstandigheden voor gebruik gunstiger dan bij de andere oudere. Feit is dat momenteel veel technologie onderbenut blijft. Dr. Sebastiaan Peek heeft op basis van jarenlang wetenschappelijk veldonderzoek onder ouderen twee modellen ontwikkeld waarmee adoptie en gebruik structureel verbeterd kunnen worden:

C-TAILS: begrijpen c.q. beïnvloeden hoe technologie in huis komt.
DITUS: zorgen dat technologie in huis blijft en gebruik duurzaam is.

Uitgangspunt bij beide modellen is dat de levens van ouderen niet stil staan. Wat technologie hen waard is verschilt per periode/moment. Kunst is om deze momenten te begrijpen en te benutten. De modellen kunnen toegepast worden te helpen bij het:
a) effectiever aanbieden van technologie aan ouderen;
b) coachen/trainen van medewerkers in hoe zij ouderen (en familieleden) benaderen wanneer het gaat over technologiegebruik;
c) bevorderen van duurzaam gebruik van technologie door ouderen;
d) ontwikkelen van beleid op het gebied van technologie en ouderen, waarbij het oudere individu centraal staat.

Het proefschrift van Sebastiaan is te downloaden op www.sebastiaanpeek.nl

Trends en ontwikkelingen

Tot 1 maart 2015 was Roger Jongen manager kwaliteit en innovatie bij branchevereniging WDTM. Op verzoek van WDTM deelt Roger zijn kennis van technologische trends en ontwikkelingen. Voor de komende vijf jaar is een aantal trends te voorspellen waar de zorg en welzijn sector mee te maken krijgt. In dit artikel worden enkele trends en ontwikkelingen beschreven. 
Roger zal ons regelmatig op de hoogte houden van actuele zaken.

Sensortechnologie

Er zijn steeds meer ontwikkelingen die er aan bijdragen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Toch maakt zorgtechnologie voor veel ouderen nog geen deel uit van het leven. In dit artikel legt Rob Mandigers (directeur van Consyst) uit wat de drempels zijn en hoe die weggenomen kunnen worden.

Technologie als maatje

Bij BrabantZorg helpt zorgtechnologie om de kwaliteit van leven van bewoners te verhogen, bewoners meer bewegingsvrijheid te geven en personeel te ontlasten. Zora de zorgrobot is daar een voorbeeld van. Lees in dit artikel meer over zorgtechnologie bij BrabantZorg.

 

Terugblik op een geslaagd Gala-2022

Made by ifthen