Internationale samenwerking

WDTM vindt internationale samenwerking met zusterorganisaties van strategisch belang. Het uitwisselen van ervaringen en lessons learned dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen van WDTM.

TSA, de zusterorganisatie van WDTM in het Verenigd Koninkrijk, is een brancheorganisatie die in Europa toonaangevend is. TSA en WDTM werken onder meer samen op het gebied van kwaliteitsstandaarden (Keurmerk) en bij de inhoudelijke vormgeving van het jaarlijkse congres over Technology Enabled Care. (website TSA)

Made by ifthen