Over WDTM

WDTM is de brancheorganisatie waarin zorgaanbieders, zorgcentrales, leveranciers, installateurs, woningcorporaties en adviseurs samenwerken om het gebruik en de inzet van woonzorgtechnologie te bevorderen en de kwaliteit in de keten te verbeteren en te borgen. 

WDTM is de brancheorganisatie voor het gehele netwerk op het gebied van woonzorgtechnologie. Binnen deze keten zijn ondermeer de volgende spelers actief:

 • Klantvertegenwoordigers
 • Welzijnsorganisaties
 • Meld- en zorgcentrales
 • Thuiszorgorganisaties
 • Intramurale zorgorganisaties
 • Woningcorporaties
 • Leveranciers van ondermeer infrastructuur, alarmeringsapparatuur, meldbanken en overige domoticatoepassingen
 • Installatie- en storingsorganisaties
 • Adviseurs en serviceorganisaties
 • Lokale en nationale overheid
 • Kennisinstituten, hogescholen en universiteiten

De leden van WDTM bedienen 75% van de eindgebruikers van woonzorgtechnologie en diensten in Nederland.

Made by ifthen