Over WDTM

WDTM is de branche- en kennisorganisatie waarin alle relevante stakeholders samenwerken om Technology Enabled Care en zorginnovatie te bevorderen en de integrale kwaliteit van de keten rond (woon)zorgtechnologie te verbeteren en te borgen. 

WDTM biedt onderdak aan leden met een achtergrond als

 • Doelgroep (klant- en patiënt) vertegenwoordigende organisaties
 • Meld- en zorgcentrales
 • Thuiszorgorganisaties
 • Intramurale zorgorganisaties
 • Woningbouwcorporaties
 • Welzijnsorganisaties
 • Fabrikanten van onder meer relevante soft- en hardware, zorgapparatuur en domoticatoepassingen
 • System integrators en service providers
 • Installatie- en storingsorganisaties
 • Advies-, kennis- en kwaliteitsorganisaties
 • Lokale, regionale en nationale overheden (WMO)
 • Kennisinstituten, hogescholen en universiteiten
 • ROC's, hogescholen en universiteiten met opleidingen op het gebied van zorg en/of zorgtechnologie

Made by ifthen