Ketenkeurmerk 'Slimme zorg thuis'

Op donderdag 24 januari 2019 hebben NEN, Nictiz, Vitaal Thuis en WDTM een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van een keurmerk voor ‘slimme zorg thuis’ georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zijn belanghebbenden geïnformeerd over de ideeën en de mogelijkheden om deel te nemen aan het ontwikkelingsproces van het keurmerk.

In 2014 is op initiatief van VitaValley het programma Vitaal Thuis gestart. Vitaal Thuis heeft als doel mensen in staat te stellen thuis de zorg te ontvangen die zij nodig hebben. Digitale innovatie en de inzet van thuiszorgtechnologie zijn hierbij belangrijke pijlers. Belanghebbende partijen uit de zorg, het bedrijfsleven en kennisinstellingen hebben binnen Vitaal Thuis gewerkt aan gezamenlijke specificaties. Het is de bedoeling om deze specificaties door te ontwikkelen tot een complete set van heldere, toetsbare kwaliteitscriteria. Het ontbreken daarvan belemmert de brede toepassing van thuiszorgtechnologie. Een keurmerk kan helpen deze helderheid wel te verschaffen.

Start met telemonitoring

We beginnen met criteria voor telemonitoring op het gebied van thuisdialyse, chronisch hartfalen en COPD; relevante toepassingen in de beweging naar ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Het uiteindelijke doel is om het keurmerk toepasbaar te maken voor allerlei toepassingen van thuiszorgtechnologie.
Het te ontwikkelen keurmerk vult de bestaande WDTM ketenkeurmerken op het gebied van 'Personenalarmering' en 'Toegang tot Zorgwoningen' aan.

De informatiebijeenkomst van januari krijgt een vervolg. Op 10 april 2019 zal de eerste werkgroep plaatsvinden waarin een start wordt gemaakt met het traject.

Made by ifthen