Contributie 2016

  • Vendor / leverancier, system integrator, landelijke en regionale overheid; €2.865. 
  • Zorgaanbieder, zorgcentrale, kennisinstituten, lokale overheid; €2.865. 
  • Organisatie < 6 medewerkers (peildatum 1 januari); €950.

De contributie is niet BTW plichtig en geldt voor een kalenderjaar.


Made by ifthen