WDTM contributie


Voor nieuwe leden bedraagt de contributie voor het lidmaatschap in het eerste en tweede jaar € 950,00.

Daarna wordt er gekeken naar de omvang van de organisatie. Organisaties die minder dan 6 medewerkers hebben, betalen vanaf het derde jaar € 1050,00 per jaar.

Organisaties met meer dan 6 medewerkers betalen in het derde jaar € 1.650,00. Na het derde jaar zal de dan geldende contributie voor andere WDTM-leden worden gevolgd 

€ 3150,- . Deze contributie wordt vastgesteld door de ALV tijdens de begrotingsbehandeling voor het betreffende jaar.

Voor ZZP-ers geldt een contributie van € 350,00 per jaar. Gepensioneerden die geen betaald werk verrichten, betalen een contributie van € 100,00 per jaar.

Voor Start-ups geldt een speciale regeling. Zie link
Made by ifthen