Contributie 2018

Voor nieuwe leden bedraagt de contributie voor het lidmaatschap in het eerste en tweede jaar € 950,00. Daarna wordt er gekeken naar de omvang van de organisatie. Organisaties die minder dat 6 medewerkers hebben die zich bezighouden met (woon)zorgtechnologie en/of personenalarmering, betalen vanaf het derde jaar € 950,00 per jaar.

Organisaties met meer dan 6 medewerkers die zich bezighouden met  (woon)zorgtechnologie en personenalarmering betalen in het derde jaar € 1.500,-. Na het derde jaar zal de dan geldende contributie voor andere WDTM-leden worden gevolgd. Deze contributie wordt vastgesteld door de ALV tijdens de begrotingsbehandeling voor het betreffende jaar.

Gemeentes en andere (semi)-overheidsinstellinge betalen jaarlijks een contributie van € 550,00.

Voor ZZP-ers geldt een contributie van € 350,00 per jaar. Gepensioneerden die geen betaald werk verrichten, betalen een contributie van € 100,00 per jaar.Made by ifthen