Missie en visie

Missie
WDTM levert een maatschappelijk relevante bijdrage aan de eigen regie, de veiligheid, het comfort en de zelfstandigheid van mensen.


Visie
WDTM, waar zorg en techniek samenkomen, is de branche-/kennisorganisatie op het gebied van ‘Technology Enabled Care’ (zorgtechnologie), die organisaties die in elkaars verlengde werken als keten laat excelleren met als doel mensen met een ondersteuningsbehoefte te faciliteren in hun zelfstandigheid en kwaliteit van leven te optimaliseren. Altijd en overal. Om dit te realiseren, staan zorginnovatie en het borgen van integrale kwaliteit in de zorgketen hoog op de agenda van WDTM.

Made by ifthen