Missie en visie

Missie

WDTM levert een maatschappelijk relevante bijdrage aan de gezondheid, de veiligheid, het comfort, de zelfregie en zelfredzaamheid alsmede de zelfstandigheid van mensen met een ondersteuningsbehoefte in Nederland.

Visie

WDTM, waar mensen, zorg en (ICT-)technologie samenkomen, is de belangen- en kennisorganisatie op het gebied van zorg- en woontechnologie en zorginnovatie. WDTM laat samenwerkende organisaties als keten excelleren met als doel mensen met een ondersteuningsbehoefte te faciliteren in hun zelfstandigheid, zelfredzaamheid en de kwaliteit van hun leven te optimaliseren. Altijd en overal. Om dit te realiseren, staan digitale zorg (e-health) en het borgen van integrale kwaliteit in de zorgketen hoog op de agenda van WDTM.

Made by ifthen