Missie en visie

Missie

WDTM levert een maatschappelijk relevante bijdrage aan de eigen regie, de veiligheid, het comfort en de zelfstandigheid van mensen.

Visie

WDTM, waar zorg en techniek samenkomen, is de branche-/netwerkorganisatie op het gebied van woonzorgtechnologie, die organisaties die in elkaars verlengde werken als keten laat excelleren met als doel mensen met een ondersteuningsbehoefte te faciliteren in hun zelfstandigheid en kwaliteit van leven te optimaliseren. Altijd en overal. 
 
 

Made by ifthen