Thema's

De beleidsagenda van WDTM wordt mede vormgegeven vanuit thema’s. Per thema zijn één of meer werkgroepen actief die het thema concreet invullen.

  • Innovatie en opschalen van innovatie: De ouderen- en thuiszorg in Nederland staat voor een enorme uitdaging. De productiviteit van zorgmedewerkers moet de komende jaren meer dan verdubbelen om aan de toenemende zorgvraag als gevolg van de vergrijzing te kunnen voldoen. Tegelijkertijd moeten zij ook met plezier hun werk kunnen blijven doen. Innoveren van de zorg is één van de strategieën de uitdagingen van nu en de toekomst het hoofd te bieden. Maar met de bestaande innovaties en de snelheid waarmee deze worden opgeschaald, gaan we het niet redden. Er moet een enorme versnelling komen om de ouderen- en thuiszorg te vernieuwen. Om te voorkomen dat er grote problemen ontstaan, die de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg belemmeren. WDTM wil samen met haar partners inzetten op het versnellen van zorgvernieuwing. Samen met onze partners geven we gas om op tijd klaar te zijn met het innoveren van de zorg. We richten ons niet alleen op tijdbesparende innovaties, maar ook op kwaliteit van leven en eigen regie van de cliënten. En op het vergroten van het werkplezier van zorgmedewerkers.

  • Implementatie van telemonitoring en e-health: Veel zorgorganisaties worstelen met de vraag: waar begin ik met de implementatie van e-health en telemonitoring? En op welke technologie zet ik mijn kaarten en waarin investeer ik? Als de eerste keuzes zijn gemaakt, moet er een implementatieplan worden gemaakt waarbij alle relevante stakeholders zijn betrokken. En daarna moet het plan worden uitgevoerd. Veel zorgorganisaties hebben al ervaring opgedaan. Hetzelfde geldt voor veel leveranciers. In de ogen van WDTM hebben de zorg en de leveranciers elkaar nodig en kunnen ze elkaar versterken. Kennisdeling binnen, maar vooral ook tussen zorgorganisaties is enorm belangrijk om opgedane kennis en ervaringen niet verloren te laten gaan en om voort te bouwen op opgedane kennis. WDTM is daarom een voorvechter van de landelijke kennisbank e-health van Vilans.

  • Duurzame zorgtechnologie: Om mensen gezonder te maken gebruiken zorgaanbieders veel energie, voedsel en heel veel producten waaronder veel niet-duurzame disposables. Daarmee draagt de zorg bij aan vervuiling van onze planeet. WDTM wil zich inzetten om de zorg duurzamer te worden. Bijvoorbeeld door de inzet van duurzame zorgtechnologie te bevorderen en door haar leden te ondersteunen om hun oplossingen duurzamer te maken. Daarnaast breekt WDTM een lans voor het circulaire en maatschappelijk verantwoord in te kopen door zorgaanbieders.

  • Slimme technologie: apps, data, AI en interoperabiliteit. Zonder slimme oplossingen is de zorg van morgen ondenkbaar. De mogelijkheden lijken onbegrensd, maar er zijn diverse vraagstukken die om aandacht vragen.  Veelal staan – en gelukkig  maar – onderwerpen als informatiebeveiliging, privacy en continuïteit hoog op de beleidsagenda van zorgorganisaties. Maar voor een goed functionerende zorg zijn betrouwbare apps, gegevensuitwisseling en interoperabiliteit van systemen cruciaal. WDTM pleit ervoor dat er op dit terrein een (basis)architectuur met een normenstelsel wordt ontwikkeld en dat er meer regie komt. Voor een adequate en betrouwbare inzet van e-health oplossingen is dit een randvoorwaarde.

  • De mens centraal: Vaak wordt de gebruiker van de technologie vergeten. Binnen dit thema houden we ons bezig met onderwerpen die het juiste gebruik van technologie betreffen. In dit kader kan het gaan om de zorgmedewerker, de mantelzorger, de gebruiker van de oplossing (consument of patiënt) en de keten rondom de gebruikers.

Made by ifthen