Thema's

De beleidsagenda van WDTM wordt mede vormgegeven vanuit thema’s. Per thema zijn één of meer werkgroepen actief die het thema vormgeven. 

  • Innovatie en onderzoek: vanuit dit thema wil WDTM een bijdrage leveren aan het (stimuleren van) innovatie van e-health en zorgtechnologie in de breedte en de opschaling hiervan in het bijzonder. Daarnaast wil WDTM de aandacht voor de doelstellingen van WDTM in het onderwijs borgen en onderzoek stimuleren naar voor WDTM-leden relevante onderwerpen.
  • Veiligheid en betrouwbaarheid: Binnen dit thema gaat het om het borgen van veilige en betrouwbare zorg(technologie). Om de kwaliteit van de zorg te borgen, heeft WDTM twee keurmerken ontwikkeld: het WDTM Ketenkeurmerk Personenalarmering en het WDTM Ketenkeurmerk Toegang tot zorgwoningen. In samenwerking met NEN, Nictiz en Vitavalley is WDTM mede-initiatiefnemer van een norm voor Slimme Zorg Thuis. In het leveren van veilige en betrouwbare zorg speelt connectiviteit een belangrijke, maar onderschatte rol. Zonder connectiviteit is het onmogelijk om data te versturen, zonder data staan zorgverleners vaak machteloos. Zonder connectiviteit is digitale zorg (e-health) onmogelijk! WDTM spant zich in om het onderwerp connectiviteit op de agenda te krijgen. (onder connectiviteit worden niet alleen operator gerelateerde onderwerpen begrepen, maar komen ook thema’s als WiFi, BLE, IoT aan de orde. Belangrijk onderwerp is de migratie van analoog naar IP).  
  • Van zorgcentrale naar medisch service centrum:  Met de opkomst van digitale zorg (e-health) ontwikkelen zorgcentrales zich steeds meer tot medische service centra.
  • Slimme technologie: apps, data, AI en interoperabiliteit. Zonder slimme oplossingen is de zorg van morgen ondenkbaar. De mogelijkheden lijken onbegrensd, maar er zijn diverse vraagstukken die om aandacht vragen.  Veelal staan – en gelukkig  maar – onderwerpen als informatiebeveiliging, privacy en continuïteit hoog op de beleidsagenda van zorgorganisaties. Maar voor een goed functionerende zorg zijn betrouwbare apps, gegevensuitwisseling en interoperabiliteit van systemen cruciaal. WDTM pleit ervoor dat er op dit terrein een (basis)architectuur met een normenstelsel wordt ontwikkeld en dat er meer regie komt. Voor een adequate en betrouwbare inzet van e-health oplossingen is dit een randvoorwaarde.
  • De mens centraal: Vaak wordt de gebruiker van de technologie vergeten. Binnen dit thema houden we ons bezig met onderwerpen die het juiste gebruik van technologie betreffen. In dit kader kan het gaan om de zorgmedewerker, de mantelzorger, de gebruiker van de oplossing (consument of patiënt) en de keten rondom de gebruikers.

Made by ifthen