Nieuws overzicht

RAMBAM OUDERENMISLEIDING 13-02-2018

RAMBAM OUDERENMISLEIDING

Ouderen en (mantel)zorgers: let op het WDTM keurmerk personenalarmering"

WDTM, branche-organisatie voor zorgtechnologie, heeft met grote zorg kennis genomen van de uitzending ‘Ouderenmisleiding’ van Rambam op 8 februari jongstleden.

In het programma werd zichtbaar dat door het bedrijf Sociale Controle personenalarmering op een buitengewoon agressieve en ongepaste manier wordt verkocht aan een kwetsbare doelgroep ouderen. WDTM neemt nadrukkelijk afstand van deze praktijken. Het bedrijf Sociale Controle is niet aangesloten bij de branche-vereniging en beschikt niet over het Ketenkeurmerk dat WDTM onder strenge toelating toekent.

Lees meer >>

Zorg Thuis: eHealth in de Praktijk 07-02-2018

Zorg Thuis: eHealth in de Praktijk

Houten, 6 februari 2018

Geachte mevrouw, meneer,
Gebruik van eHealth, domotica en sociale robotica in de zorg is ‘trending topic’. Of het nu gaat om hulp aan cliënten bij het onthouden van hun dagelijkse taken, het oplossen van het arbeidsmarktprobleem, ondersteuning van mantelzorgers of administratieve lastenverlichting: alles lijkt mogelijk met digitale technologie. Ook de overheid stimuleert het gebruik ervan op allerlei manieren: via informatie-platforms, bij opleidingen, in zorginstellingen en met een jaarlijkse eHealth-week.

Lees meer >>

Proefschrift van Sebastiaan Peek 23-12-2017

Proefschrift van Sebastiaan Peek
Sebastiaan Peek heeft met succes zijn proefschrift over acceptatie van technologie door zelfstandig wonende ouderen verdedigd.

Lees hierover mee op onze publicatie pagina


Made by ifthen