Ketenkeurmerk Personenalarmering 3.0

Het WDTM Ketenkeurmerk Personenalarmering is de eerste module die de WDTM heeft ontwikkeld. Het werd echter tijd om een nieuwe versie te ontwikkelen. En daarmee is een WDTM werkgroep in december 2018 gestart onder leiding van voorzitter Sacha Gramberg en projectleider Roger Jongen. In april 2019 wordt de laatste hand gelegd aan een versie die op de website van WDTM wordt gepubliceerd. Vanaf het moment dat de nieuwe versie op deze website staat – naar verwachting ultimo april 2019 -, is het ook voor niet-leden van WDTM mogelijk om hun eventuele commentaar en vragen met de werkgroep te delen.  Deze nieuwe versie van het WDTM Ketenkeurmerk Personenalarmering is onder meer ook compatibel met de nieuwe Europese technical specifications van de CEN TC 431.

 

Mocht u al eerder een versie van het vernieuwde en sterk verbeterde keurmerk willen ontvangen, stuur dan een mail naar info@wdtm.nl

Made by ifthen