Zorgvernieuwing in versnelling 21-09-2023

De ouderen- en thuiszorg in Nederland staat voor een enorme uitdaging als gevolg van de vergrijzing en de toenemende zorgvraag. Daarom startten ActiZ, AlzheimerNL, Vilans, WDTM, Zorgverzekeraars en ZorgthuisNL in mei 2022 ‘Zorgvernieuwing in Versnelling’.  

Het doel: juiste zorg op de juiste plek door zo innovatief en digitaal mogelijk te werken in de ouderen- en thuiszorg. In mei 2022 hebben de initiatiefnemers van ‘Zorgvernieuwing in Versnelling’ een Actieplan opgesteld en de oproep gedaan binnen de ouderen en thuiszorg om samen te werken. Dit heeft geleid tot 8 doelen waar nu aan gewerkt wordt. 

8 doelen

Het actieplan bestaat uit acht doelen waarop verschillende activiteiten plaats vinden.   

Doel 1 | Betrokkenen bij (toekomstige) zorg van ouderen zien in waar de inzet van zorgtechnologie van meerwaarde kan zijn en zijn in staat dit te benutten. Trekker van dit doel: Actiz    

Doel 2 | Kennis en ervaringen delen over digitale innovaties, implementaties en waardebepalingen, op landelijk niveau zorgt voor een versnelling van de inzet van technologische mogelijkheden. Trekker van dit doel: Vilans   

Doel 3 | Aantrekkelijke (innovatie) markt zijn, waarbij zorgorganisaties en (innovatie) partners actief samenwerken om sneller, impactvollere innovaties op de markt te brengen. Trekker van dit doel: WDTM   

Doel 4 | Het inkoopproces van zorgverzekeraars en zorgkantoren alsmede het vergoedingensysteem worden zo ingericht dat de inzet van digitale oplossingen met geaccepteerd bewijs zo eenvoudig mogelijk wordt gemaakt en bovenal wordt gestimuleerd. Trekker van dit doel: ZN  

Doel 5 | In de ouderen- en thuiszorg wordt samengewerkt in een duurzaam informatiestelsel waarbij data en services digitaal toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar zijn. Trekker van dit doel: WDTM  

Doel 6 | Zorgorganisaties hebben de basis op orde voor de optimale inzet van zorgtechnologie. Trekker van dit doel: Actiz   

Doel 7 | Er vindt echte transformatie van de zorg plaats naast het optimaliseren van de bestaande zorgprocessen. Ruimte voor disruptief innoveren van de ouderen en thuiszorg. Trekker van dit doel: Vilans   

Doel 8 | Bij opleiding voor (toekomstige) zorgmedewerkers is zorgtechnologie en een innovatieve manier van werken vanzelfsprekend. Trekker van dit doel: voorlopig Vilans  

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling van het actieplan om bestaande plannen en projecten over te doen. Het actieplan verbindt en brengt in kaart wat er al bestaat om de doelen te realiseren. Indien gewenst en mogelijk kan het actieplan andere initiatieven versterken. In die gevallen dat er geen of onvoldoende acties bekend zijn om een doel te realiseren, dan zal het actieplan zelf initiatieven ontplooien of proberen om samen met relevante stakeholders een en ander op te pakken.  

Mocht je suggesties hebben om het actieplan te versterken, deel deze dan via info@wdtm.nl 

Partners van Zorgvernieuwing in Versnelling: ActiZ, Alzheimer Nederland, Vilans,  ZorgthuisNL, Zorgverzekeraars Nederland en WDTM.

 

Made by ifthen