WDTM Congres 'Telemonitoring in een internationaal perspectief' 22-12-2023

Op donderdag 25 januari 2024 organiseert WDTM het congres 'Telemonitoring in een internationaal perspectief'. Sprekers uit België, Duitsland, Frankrijk en Nederland zullen ingaan op de ontwikkelingen in de wereld van personenalarmering en zorgcentrales/medische service centra en op de vraag hoe het landschap van telemonitoring zich aan het vormgeven is en welke plaats telemonitoring in het zorgsysteem krijgt (integraal of juist niet?). Natuurlijk zullen de sprekers ingaan op de (toekomstige) rol van zorgcentrales in het kader van telemonitoring.  

Na de pauze organiseren we drie JAMsessies waarin vanuit drie verschillende perspectieven wordt gediscussieerd over de kennis en de inzichten die de sprekers met ons hebben gedeeld. Een JAMsessie duurt 15 minuten en wordt gemodereerd door een gespreksleider die een sturende rol heeft. De gespreksleider zorgt voor de dynamiek tijdens de JAM. Vanzelfsprekend zullen we 25 januari een nadere toelichting geven op de JAMsessies.

We zijn te gast bij het Wit-Gele Kruis van Antwerpen in Herentals. Het congres start om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur. We sluiten af met een nieuwjaarsborrel.

Programma congres

12.00-13.00    Inloop en lichte lunch
13.00-13.10    Welkom bij Wit-Gele Kruis van Antwerpen
13.10-13.20    Opening door voorzitter WDTM

13.20-13.45    België: Jan Bertels, kabinetschef minister van Volksgezondheid
13.45-14.10    Duitsland: Michael Hendricks, Country manager Telealarm Germany

14.10-14.20    Flitspauze (in de zaal)

14.20-14.55    Frankrijk: Alain Monteux, President Tunstall Vitaris France & Benelux
14.55-15.20    Nederland: Erik Wijnhof, Directeur/bestuurder Altide (vm Naast ZCN)

15.20-15.40    Pauze

15.40-16.40    JAM sessies (3 rondes van 15 minuten)

16.40-17.00    Wrap-up
17.00-18.00    New Year Drink

Aanmelden WDTM Congres 'Telemonitoring in an international perspective'

U kunt zich tot 19 januari 2024 aanstaande aanmelden voor deelname door middel van een reactie via mail WDTM.

WDTM Congres 'Telemonitoring in een internationaal perspectief'
Made by ifthen