Seminar Zorg Thuis: Ehealth in de praktijk 07-03-2018

Gebruik van eHealth, domotica en sociale robotica in de zorg is ‘trending topic’. Of het nu gaat om hulp aan cliënten bij het onthouden van hun dagelijkse taken, het oplossen van het arbeidsmarktprobleem, ondersteuning van mantelzorgers of administratieve lastenverlichting: alles lijkt mogelijk met digitale technologie. Ook de overheid stimuleert het gebruik ervan op allerlei manieren: via informatie-platforms, bij opleidingen, in zorginstellingen en met een jaarlijkse eHealth-week.

Voorzitter Tonko Wedda van WDTM, branchevereniging voor (woon-) zorgtechnologie heette de aanwezigen welkom. Hij gaf aan dat BTN en WDTM alle initiatieven op het terrein van eHealth steunen, maar dat beide partijen tegelijkertijd een hiaat constateren. Want waar is de aandacht voor Zorg Thuis?

Een reeks van sprekers gaf zijn/haar visie op het door BTN/WDTM geagendeerde thema. Aan de orde kwamen vragen als: hoe gaan eHealth, domotica en sociale robotica hun plek krijgen in zorg aan huis? Wat betekent het voor cliënten en mantelzorgers, wijkverpleegkundigen en verzorgenden? En hoe kan de zorgtechnologiebranche inspringen op wensen en behoeften?

De levendige discussie onder leiding van dagvoorzitter Stéphanie Lowiessen leidde tot de conclusie dat de zorgtechnologie beschikbaar is, maar dat er veel meer samengewerkt moet worden tussen leveranciers en zorgaanbieders om het ook ingezet te krijgen. Hans Buijing, directeur BTN gaf aan dat het uitgangspunt steeds moet zijn: wat heeft de cliënt nodig om een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven te ervaren? Daarnaast is het .noodzakelijk dat gedacht wordt vanuit de zorg en zorgverlener en niet vanuit de bedenkers en makers van zorgtechnologie. Beide partijen moeten hiervoor openstaan.

Duidelijk werd dat we nog maar aan het begin staan van eHealth als onderdeel van het zorgproces. BTN en WDTM willen dit versnellen en kondigden daarom aan hiervoor een gezamenlijke werkgroep te hebben opgezet. De eerste bijeenkomst van deze werkgroep eHealth is op 30 mei a.s. Mocht u interesse hebben om aan te sluiten, dan kunt u zich aanmelden via stefanie.vanvliet@btn.nu 

de presentaties zijn voor de WDTM op te vragen door een mail te sturen naar info@wdtm.nl.

Seminar Zorg Thuis: Ehealth in de praktijk Seminar Zorg Thuis: Ehealth in de praktijk Seminar Zorg Thuis: Ehealth in de praktijk Seminar Zorg Thuis: Ehealth in de praktijk
Made by ifthen