Netwerkbijeenkomst 23 maart

Toegangsbeheer tot zorgwoningen
De problematiek rondom toegangsbeheer tot zorgwoningen is u misschien niet ontgaan. In het programma Kassa is onlangs aandacht besteed aan de onveiligheid van een aantal sleutelkluisjes, en vooral de afwegingen die zorginstellingen maken tussen kosten en veiligheid van de bewoners. De uitzending deed enig stof doen opwaaien. 
Tijdens de bijeenkomst presenteert Johan van der Leeuw (Vilans) in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) de resultaten van het onderzoek naar sleuteloplossingen. Daarin staat de vraag centraal waarom op grote schaal nog gebruik gemaakt wordt van (onveilige) sleutelkluisjes en hoe het mogelijk is dat de alternatieve oplossing (elektronisch slot in combinatie met app), niet in een hoger tempo doorbreekt. Na de presentatie is ruimte om hierover met elkaar van gedachten te wisselen en te discussiëren. 
Tevens wordt u bijgepraat over de ontwikkeling van de nieuwe module Toegangsbeheer van het WDTM-QAEH Ketenkeurmerk. U ontvangt ook enige informatie van het CCV/PKVW, zoals de flyer Veilige Toegang tot zorgwoningen waarop onder andere de beproefde en gecertificeerde toegangssystemen staan.

Digitale transformatie 
Om ons heen vindt er een digitale transformatie plaats die grote impact heeft op alle sectoren. Digitalisering is iets dat ons overkomt, en tegelijk iets waar we sturing aan kunnen geven en van kunnen profiteren. Sterker nog, het realiseren van groei zal de komende jaren alleen mogelijk zijn voor partijen die optimaal gebruik maken van deze digitale transformatie. We zien echter dat de zorgsector (‘care’) achter blijft in deze transformatie. Terwijl (innovatieve) technologische oplossingen het hoofd kunnen bieden aan de vergrijzing, de oplopende tekorten op de arbeidsmarkt, de behoefte van burgers aan zelfstandigheid en aan eigen regie over het zorgproces, en om de zorg betaalbaar te houden. Waarom stagneert de digitalisering in de zorg en wat stagneert er precies? Hoe zorgen we ervoor dat het geld dat beschikbaar komt voor e-health en innovatieve toepassingen gaan bijdragen aan onze uitdagingen binnen de zorg? Martijn van Kooij (KplusV) neemt ons mee in dit vraagstuk en legt uit hoe open innovatie ons gaat helpen bij de digitalisering van de zorg.

Made by ifthen