Netwerkbijeenkomst 21 juni

Op 21 juni vindt de volgende WDTM netwerkbijeenkomst plaats in Den Bosch. Het thema van de netwerkbijeenkomst is 'De zorg aan het woord'. Drie zorgorganisaties uit verschillende sectoren (GGZ, VVT en GZ) krijgen het podium om te spreken over de rol van zorgtechnologie binnen de organisatie. Tevens is er ruimte voor vragen en interactie. Naast de presentaties van de zorgorganisaties wordt vanuit VitaValley het programma 'Vitaal Thuis: Hospital@Home' toegelicht.

GGZ Oost Brabant
Merijn van der Zalm (directeur ICT GGZ Oost Brabant) is verantwoordelijk voor innovatie met behulp van technologie binnen deze grote, geïntegreerde GGZ instelling. Hij geeft aan voor welke uitdagingen (wet- en regelgeving, ambulantisering) de omgeving de GGZ plaatst en hoe de organisatie omgaat met zaken zoals mobiel werken, administratieve lasten en veilige gegevensuitwisseling.  Er zijn daarbij successen zoals de EPD app en de afspraken-afhandel-robot, maar ook leerervaringen rondom beeldbellen en werkplekkeuzes. Deze zaken plaatst hij binnen de visie van GGZ Oost Brabant op technologie in en voor het zorgproces. Merijn legt vanuit de praktijk uit wat goed gaat binnen de zorg, maar ook dat opschalen lastig is en hoe ze dat adresseren. Hij besluit zijn verhaal met de droom voor de organisatie over 3-5 jaar en een oproep aan ontwikkelaars en leveranciers.

Surplus Zorg
Martijn Krijger (manager ICT Surplus) is naast het managen van de ICT-afdeling verantwoordelijk voor het programma Slimme Zorg & Welzijn binnen de zorg- en welzijnsinstelling. Surplus ziet kansen in de rol van moderne technologie om het aanbod op het gebied van wonen, welzijn, zorg en comfort te verbeteren om cliënten zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Martijn legt uit hoe vanuit de strategische koers binnen Surplus een visie op Zorg Dichtbij is geformuleerd, welke doelstellingen er binnen het programma zijn bepaald, met welke innovatieve, technologische oplossingen Surplus zorg- en dienstverlening realiseert, welke concrete resultaten hiermee zijn behaald en wat er vanuit verschillende perspectieven nodig is om verder op te schalen.

Dichterbij
Miranda van Berlo (programmamanager e-health) werkte de afgelopen jaren bij adviesbureau VanMorgen en bij het Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT).  In verschillende rollen (adviseur, projectleider, onderzoeker) en bij verschillende zorgorganisaties heeft zij mogen zien hoe zij trachten e-health te implementeren. Wat zijn haar bevindingen?
Sinds enige tijd werkt ze als programmamanager e-health bij Dichterbij, een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor Dichterbij is e-health ook in 2017 een speerpunt. Wat is de visie van Dichterbij? En welke rol speelt e-health daarin? Wat doet Dichterbij momenteel op het gebied van e-health? Welke positieve ontwikkelingen zijn er? En welke uitdagingen? Ze besluit haar verhaal met een droom. Hoe ziet de ideale situatie eruit als het gaat om e-health? En wat kunnen ontwikkelaars/leveranciers daarin betekenen? 

Coalitie Hospital@Home
Pim Ketelaar (Senior Health Innovator bij Vital Innovators en programmamanager) zal een korte toelichting geven op het programma van VitaValley wat onlangs van start gegaan is: Vitaal Thuis: Hospital@Home. VitaValley is een innovatienetwerk voor samenwerking en kennisdeling in de zorg. Binnen het programma Vitaal Thuis: Hospital@Home werken zorgaanbieders, leveranciers en verzekeraars samen om mensen in staat te stellen thuis de zorg te ontvangen die zij nodig hebben. Focus van deze fase van Vitaal Thuis is de grootschalige implementatie van veilige, betrouwbare, bruikbare én betaalbare Hospital@Home e-health toepassingen, zoals zorg-op-afstand, telemoni-toring, smart sensoring en thuisbehandeling.

De bijeenkomst vindt plaats van 15.30 - 17.30 uur en is voor leden en relaties van WDTM. Zorgorganisaties kunnen kosteloos deelnemen. Ben je werkzaam bij een zorgorganisatie en wil je er bij zijn 21 juni? Je bent van harte welkom! Stuur een email naar info@wdtm.nl om je aan te melden. Je ontvangt dan een uitnodiging met meer details over de bijeenkomst.

Made by ifthen